maandag 27 september 2021
Brakel Laureaat Rh

Beloond voor innovatieve aanpak

Het GO! atheneum in Brakel is zopas aangeduid als laureaat van de European Innovative Teaching Awards van 2021. Deze EITA erkent de inspanningen die de school sinds 2015 doet om innovatieve lesmethodes door te voeren en toe te passen.

 

EPOS, het nationaal agentschap voor Erasmus+ in Vlaanderen, duidde GO! atheneum Brakel aan als laureaat op basis van onze Europese projecten en de innovatieve aanpak van de school.

Het atheneum in Brakel startte in 2015 met Future Classroom Lab als project gefinancierd door Erasmus +, het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Dit project luidde het begin in van een nieuw tijdperk: nieuwe didactische hulpmiddelen, zelfregulerend onderwijs, internationale projecten en samenwerking, blended learning, innovatieve onderwijsmethodes en leerruimtes. Door het zelfregulerend leren konden we tijdens lockdown en de nasleep ervan de impact voor onze leerlingen beperken en vlot afstandsonderwijs aanbieden aan alle leerlingen.

Door uitwisselingen tussen scholen binnen de EU en jobshadowing maken de leerkrachten kennis met verschillende onderwijsmethodes en good practices. Met het huidige Europese strategische partnerschap van GO! atheneum Brakel met scholen uit Griekenland, Portugal, Servië en IJsland zetten we deze inspanningen verder.

Op 16 september 2021 werd al bekendgemaakt dat het atheneum in Brakel gelauwerd wordt. De officiële voorstelling vindt later dit jaar plaats. 

Hieronder een korte videovoorstelling van de school. 

.

GO! nieuwsbrief