vrijdag 13 oktober 2017
coteaching_rh.png

Co-teaching op school: de kracht van samen

Steeds meer scholen willen hun onderwijs op een innoverende manier organiseren. Co-teaching is daar een prominent aspect van. Het is een manier om een krachtige leeromgeving te creëren voor leerlingen én leerkrachten. Met een nieuwe publicatie wil het GO! scholen op weg helpen om co-teaching succesvol in de praktijk te brengen.

GO! publicatie

____________

De directeur van een technisch atheneum plaatst de leerkracht PAV voor een drietal uren in co-teaching met de leraren haarzorg, schoonheidszorgen en mode om hen te ondersteunen bij de voorbereiding op de geïntegreerde proeven. De voorbereiding in augustus was vrij intens om bepaalde leerplandoelstellingen te koppelen aan de ontwikkelde opdrachten, maar het resultaat mag er zijn. Ook de motivatie van de leerlingen is hierdoor verhoogd.

In de OKAN-klas van Dieter en Jan is het altijd leuk. Ondanks het vele voorbereidingswerk om de cursussen te maken, klikt het echt wel goed tussen hen. Van de directeur kregen ze ook een tweetal uren ingeroosterd om samen voor te bereiden. Soms neemt Dieter de groep niet-gealfabetiseerde jongeren voor zich, soms neemt Jan die onder zijn vleugels. De samenwerking verloopt heel vlot: Jan vindt het leuk om nieuw materiaal te ontwikkelen, terwijl Dieter heel sterk is in het brengen van innovatieve instructiestrategieën. De motivatie bij deze leerlingen om te leren vinden zij zo groot dat het hen vleugels geeft, zeker als deze leerlingen het na de onthaalklassen goed doen in hun gekozen onderwijsniveau.

In een centrum voor volwassenenonderwijs wordt een leerkracht NT2 gekoppeld aan een docent uit de opleiding kok. Het CVO biedt modulair onderwijs aan aan cursisten die het Nederlands in mindere mate beheersen. Door de koppeling van de expertise van NT2-docenten aan een docent uit een vakgerichte opleiding zoals kok, kan de ene docent focussen op de vakinhoud en kan de andere aandacht besteden aan verdere taalontwikkeling. Vooral het begrijpen van instructies is voor veel cursisten nog lastig. Bij de voorbereiding van de module werken de beide docenten o.a. woordenlijsten uit van de vakeigen terminologie en van eenvoudige instructies.

quote icoon

Met twee voor de klas staan biedt meer kansen om te differentiëren en dat maakt dat leerlingen beter bij de les zijn.

— Marijn Vandevelde, nascholer pedagogische begeleidingsdienst GO!

Drie verschillende voorbeelden uit GO! scholen, drie keer een mooi voorbeeld van co-teaching. Co-teaching maakt leraren en leerlingen sterker. Verschillen worden als een troef uitgespeeld: leerkrachten kunnen elkaar perfect aanvullen met hun eigen talenten en competenties en fungeren als rolmodel voor verbindend leren in de klas. Met twee voor de klas staan biedt meer kansen om te differentiëren en dat maakt dat leerlingen beter bij de les zijn.

Het nieuwste boek van het GO! publicatiefonds, ‘Co-teaching op school. De kracht van samen’, helpt scholen en centra op weg om de mogelijkheden van co-teaching te verkennen en hen verder op weg te helpen. De auteur geeft concrete tips en goede praktijkvoorbeelden om co-teaching op school te implementeren, ongeacht of je het klein of groot aanpakt op klas- en beleidsniveau. Het boek begint bij de redenen om aan co-teaching te doen, analyseert de verschillende modellen van co-teaching, om uiteindelijk te landen bij de succesfactoren en de infrastructuur. Heel handig zijn ook de checklists voor co-teaching achteraan in het boek.

Met deze tools bouw je met je team zelf aan een schooleigen visie en organisatie van co-teaching.

______________________ 

'Co-teaching op school. De kracht van samen' werd geschreven door Marijn Vandevelde, nascholer bij de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO!. Het boek kan je bestellen via deze link.

 

Deze publicatie en voorbeelden kaderen in het GO! strategisch plan (het GO! garandeert kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen).

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...