zaterdag 12 maart 2016
co-teachingbis.jpg

Co-Teaching

Steeds meer scholen experimenteren met vormen van co-teaching. Hierbij worden twee of meer klassen samengevoegd en wordt lesgegeven door twee of meer leerkrachten samen. De voordelen zijn legio, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. Bovendien laat het onderwijsdecreet het toe. Alleen een kader en goede methodieken ontbreken nog. Nascholer Marijn Vandevelde wil er werk van maken.

Goed voor leerlingen én leerkrachen


"Het idee voor co-teaching is gegroeid uit de nascholing Differentiatie", vertelt Marijn Vandevelde. "Met twee leerkrachten voor de klas kan je nu eenmaal beter inspelen op verschillende noden bij de leerlingen. Er bestaat al enig onderzoek naar de combinatie van een startende leerkracht met een ervaren collega als een soort van mentor naast zich, maar over ervaringen of methodieken van lesgeven met twee evenwaardige leerkrachten in duo, vind je weinig of geen Europese literatuur. In de Verenigde Staten bestaan co-teaching en modellen hiervoor wel al langer. Met die modellen als basis willen we prille initiatieven in die richting bij ons ondersteunen."

Co-teaching in alle vormen

"Dat er geen onderzoek naar bestaat, betekent immers niet dat het in de praktijk niet voorkomt. Het onderwijsdecreet laat het ook toe, quasi zonder beperkingen. Je mag gerust klassen samenzetten, zelfs van verschillende leerjaren en over verschillende niveaus heen. Het enige criterium voor het decreet is dat de leerplandoelen bereikt moeten worden. Hoe je dat aanpakt, beslis je zelf.”

"​Het GO! atheneum Gentbrugge heeft bijvoorbeeld al ervaring met een seminarie voor de leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar. Per leerjaar gaat het om een honderdtal leerlingen, die tijdens het seminarie een halve dag samen begeleid worden door een zestal leerkrachten. De leerkrachten hebben hier goede ervaringen mee, maar hebben nood aan een kader en praktische handvatten. Die wil ik helpen aanreiken. Een praktisch voorbeeld is dat je de grote groep leerlingen niet altijd hoeft in te delen op basis van vriendschappen, maar dat je bewust kunt werken met bijvoorbeeld leerprofielen. Je kan leerlingen die visueel ingesteld zijn een film rond de vluchtelingenproblematiek voorstellen, terwijl anderen misschien liever op teksten werken of creatief bezig zijn."

co-teaching_types_infographicbis.jpg

Elkaar inspireren

"Ook de GO! middenschool in Diest heeft al enige ervaring met co-teaching met de B-stroom. Zij hebben zelfs de accommodatie in de klas aangepast, met verschillende activiteitenhoeken. Hier komen twee klassen van elk twaalf leerlingen samen onder begeleiding van twee leerkrachten. Ook hier zijn de ervaringen positief. Met twee leerkrachten sta je niet alleen sterker, je inspireert elkaar ook voortdurend. Bovendien vinden de leerlingen het leuk. Elke leerkracht heeft zijn stijl en zijn karakter en leerlingen vinden gemakkelijk aansluiting bij één van beiden. Pedagogisch is het grote voordeel dat je veel beter kan inspelen op verschillen tussen de leerlingen. Je kan meer aandacht geven aan wie het nodig heeft: kinderen met dyslexie of dyscalculie bijvoorbeeld."

"Volgend schooljaar willen we een traject uitwerken rond differentiëren, omgaan met verschillen en modellen van co-teaching. Je mag het belang van een goede voorbereiding niet onderschatten. Daarom willen we een les met co-teaching op film opnemen, als werkmateriaal om er dan verder over te reflecteren. Ik besef goed dat leerkrachten enige schroom hebben om een les op film te laten opnemen, maar in een voldoende veilige omgeving moet het kunnen."

3 tips

1. Beschouw co-teaching altijd als een middel, niet als een doel op zich. Het doel is meer welbevinden voor de leerlingen, beter onderwijs op maat en meer werkplezier en zinvolle methodieken voor de leerkrachten. Co-teaching moet ingebed zijn in een pedagogische visie.

2. Een professionele klik tussen de leerkrachten is noodzakelijk. Co-teaching kan je niet opleggen. Het moet van onderuit komen.

3. Laat de leerlingen ook inspiratie vinden in de goede samenwerking tussen leerkrachten. Leren van elkaar en actief kennis delen, is belangrijk voor iedereen. Het is mooi als we dat niet alleen in woorden propageren, maar ook als we in de praktijk het goede voorbeeld tonen."

Praktisch

Directeurs of leerkrachten die interesse hebben voor het traject co-teaching, kunnen contact nemen met marijn.vandevelde@g-o.be.

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...