vrijdag 03 juni 2016
internatendagGO_01_thumb.JPG

Dag in dag uit samen leren samenleven

Samen leren samenleven, de nieuwe kernboodschap van het GO! krijgt meer dan waar ook, elke dag, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, vorm in onze internaten. En dat mag gerust eens in de verf gezet.

Daarom kwamen de internaten van het GO! op woensdagnamiddag 25 mei, op uitnodiging van de Vereniging van Internaatbeheerders van het GO! (BIGO), voor de 10e keer samen. Dit jaar troffen ze mekaar op het domein van de Hotelschool Campus Wemmel. Niet minder dan 1800 kinderen en jongeren – uit zowel de Internaten Buitengewoon Onderwijs als de gewone internaten, vierden er feest met een mini dancefestival.

De beheerders van de internaten van het GO! (BIGO) bewijzen dat voor hen diversiteit al jaren een begrip is waarbij differentiëren binnen een warme structuur vanzelfsprekendheid is.

De internaten van zowel het gewoon onderwijs, het buitengewoon onderwijs en de tehuizen hebben in de loop der jaren een grondige profielwijziging ondergaan. De internenpopulatie van vandaag is nog nauwelijks te vergelijken met die van meer dan tien jaar geleden.

Claudine Verbeken, internaatbeheerder en voorzitter van BIGO, stelt dat de toenemende complexiteit van de populatie, de steeds grotere verwachtingen van ouders ten aanzien van het onderwijs en een aantal maatschappelijke tendensen hebben geleid tot het herschrijven van de rol en de missie van internaten.

Internaten en hun teams zijn flexibel en staan open voor uitdagingen. Samen leren samenleven waarmee het GO! haar vernieuwde pedagogisch project samenvat is iets wat  in onze internaten op heel intense wijze dagelijks in de praktijk wordt gebracht.

“Wij willen mee evolueren in functie van de huidige maatschappelijke noden en ontwikkelingen,” zegt Verbeken. “Het internaat is meer dan een opvang, wij willen in eerste instantie inzetten op het welbevinden van de internen, tegelijkertijd leren we hen omgaan met duidelijke afspraken die in hun verdere leven goed van pas zullen komen. Kinderen hebben recht op privacy in denken en doen zolang het henzelf of anderen niet in gevaar brengt, we vragen de internen om te participeren en leren hen dat participatie ook verantwoordelijkheid inhoudt. En dat werkt.”

De beheerders van de internaten willen die kwaliteit vertaald zien in een positieve uitstraling. Vandaar dit muzikale dansfeest voor al die jongeren en hun begeleiders. Een van onze internen (uit 'Internaat Heidehof in Kapellen') maakte een videoverslag.

Meer informatie via

Claudine Verbeken
0479 99 22 89
Claudine.verbeken@g-o.be  
www.bigo.be 
BIGO op GO! pro