maandag 22 september 2014
evalueren07.jpg

Evaluatiepraktijk op school

NIEUW IN HET GO! PUBLICATIEFONDS

Tien pijlers voor een kwaliteitsvolle leerlingenevaluatie

Elke leerkracht wil zijn leerlingen op een eerlijke, authen-
tieke en transparante manier evalueren. Maar hoe doe je dat best? Met deze publicatie vol concrete tips heb je er een onmisbare praktische gids bij.

Leerlingen op een kwaliteitsvolle manier evalueren is een permanent aandachtspunt in de klaspraktijk van leerkrachten en in het beleid van scholen. Daarom heeft het GO! de opdracht gegeven aan studenten van de Universiteit Antwerpen om een ‘gids voor kwaliteitsvolle leerlingenevaluatie’ te ontwikkelen.

Evaluatiepraktijkopschoolcover.JPG

Dit interdisciplinair project is uitgegroeid tot een richtinggevende en inspirerende leidraad voor de evaluatiepraktijk van leraren.

De auteurs brengen 10 kwaliteitseisen (pijlers) naar voor waaraan een goede evaluatie moet beantwoorden. Het gaat om: geïnte-
greerde evaluatie, transparantie, authenticiteit, cognitieve complexiteit, reproduceerbaarheid, representativiteit, eerlijk-
heid, betrokkenheid, verantwoording en impact. Deze tien pijlers gelden voor om het even welk vak of onderwijsniveau en voor elke evaluatievorm (mondeling, schriftelijk, portfolio, stage, project, praktijkopdracht, presentatie enz.).

In een eerste deel leggen de auteurs kort het wat en hoe van elke pijler uit. Waaraan moet je als leraar aandacht besteden?

leerlingenevaluatietweedeblz01bis.jpg

In het tweede deel krijg je 10 stellingen (over je evaluatiegedrag) te beoordelen met nooit, soms, meestal, altijd of niet van toepassing. Zo wordt het duidelijk of je wijze van evalueren meer of minder aan de betrokken pijler (kwaliteitseis) beantwoordt. Dit deel eindigt met tips die je kunnen helpen om dit aspect van je evaluatie te verbeteren. Het derde deel van elk hoofdstuk bevat een samenvattende wetenschappelijke uiteenzetting over het belang van de betrokken pijler.

Klik hier voor meer info en om te bestellen.

In dezelfde reeks zijn verschenen:
'Communicatie op school. Haalbare ideeën voor een sterk verhaal’
'ALiASS. Algemene leidraad in autismespectrumstoornissen’
'Sociale media op school. Zet je school op de digitale kaart'
'Professionalisering op school. Meer dan een nascholingsplan'
__________________________
Over het GO! publicatiefonds
Via het publicatiefonds geeft het GO! kwaliteitsvolle publicaties uit om de interne expertise waaraan ons net rijk is ten dienste te stellen van de scholen (en andere instellingen) en hun participanten, zowel binnen als buiten het GO!. Tegelijkertijd kunnen deze publicaties ons onderwijs meer uitstraling geven en onze reputatie verstevigen. Bovendien investeren wij de auteurs- en marketingrechten opnieuw in het fonds, en kunnen we daardoor de tarieven voor de scholen betaalbaar houden. Sinds 2011 werkt het GO! hiervoor samen met Uitgeverij Politeia. 

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...