donderdag 31 augustus 2017
IMG_6024.jpg

GO! scholengroep Fluxus ziet levenslicht

Met een feestelijke kick-off is dinsdag 29 augustus een van de grootste scholengroepen van Vlaanderen officieel van start gegaan. Het gaat om een fusie tussen de voormalige GO! scholengroepen Kla4 en Kempen. Zo’n 14.000 leerlingen in ruim 60 scholen en 1.463.000 uren cursist volwassenenonderwijs komen onder één bestuur terecht. De naam van de nieuwe scholengroep is GO! Scholengroep Fluxus. De administratieve hoofdzetel bevindt zich op de Grote Markt in Turnhout. Algemeen directeur is Dirk Van Haver.

Aanleiding bestuurlijke optimalisatie maar enthousiasme door visie

“Bestuurlijke optimalisatie vormde de aanleiding om de fusiegesprekken te starten, en is er ook een gevolg van, maar het grootste enthousiasme hebben we gehaald uit de gesprekken over de visie op leren. Onze scholen vinden elkaar in de manier waarop ze de grote onderwijsuitdagingen van de 21e eeuw het hoofd willen bieden”, zegt algemeen directeur Dirk Van Haver.

Innoverend onderwijs

De algemeen directeur verduidelijkt wat die gemeenschappelijke visie op het onderwijs van de toekomst inhoudt. “Iedereen weet dat de traditionele leermethodes niet volstaan om onze jongeren voor te bereiden op een maatschappij die zo snel evolueert, dat niemand kan voorspellen hoe zij er zal uitzien wanneer zij afstuderen. Een gemeenschappelijke visie op leren betekent dat we met meer dan zestig scholen, verspreid over een behoorlijk indrukwekkende oppervlakte, in dezelfde bewoordingen over leren en lesgeven spreken. Die scholen doen niet identiek hetzelfde. Maar overal denken de schoolteams vanuit eenzelfde referentiekader na over wat leren in de 21e eeuw moet zijn.”

quote icoon

Onze scholen vinden elkaar in de manier waarop ze de grote onderwijsuitdagingen van de 21e eeuw het hoofd willen bieden.

— Dirk Van Haver, algemeen directeur van de nieuwe scholengroep

Een golf van inspiratie

Dirk Van Haver legt uit wat de naam en de slogan van de scholengroep betekenen. “De scholengroep wil meer zijn dan een administratieve en bestuurlijke koepel boven de scholen. Onze visie op leren maakt dat we met ons allen voortdurend veranderen en vernieuwen. Een eindeloze stroom, samen in dezelfde richting. De naam Fluxus verwijst daarnaar.

Het is de rol van de scholengroep om te zorgen dat het water niet stilstaat, maar dat de stroming iedereen meevoert in de juiste richting, zonder dat er iemand blijft steken achter een boomstam of kopje onder gaat in een stroomversnelling. Het is de rol van de scholengroep om te ondersteunen, faciliteren, sturen, maar ook (en dat is minstens even belangrijk) om te blijven inspireren.”

Vloeiende schoolloopbanen

Scholengroep Fluxus stemt het studieaanbod van alle scholen optimaal op elkaar af. “Kinderen die schoollopen in onze scholengroep kunnen vlot doorstromen van de ene school naar de andere. Vloeiende leerlijnen, zonder kennishiaten of bruuske overgangen. Ook dat onderstrepen we met de naam Fluxus. Door al onze kennis en krachten te bundelen realiseren we meer dan ooit maximale onderwijskansen voor alle kleuters, kinderen, jongeren en cursisten binnen onze groep.”

Nieuwsgierig welke scholen deel uitmaken van GO! scholengroep Fluxus? Meer informatie over de nieuwe scholengroep vind je op www.scholengroepfluxus.be.

 

 

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...