donderdag 31 augustus 2017
fotoRVB.jpg

GO! zkt. nieuwe raden van bestuur

Draag jij het GO! een groot hart toe en wil jij jouw expertise inzetten om ons Pedagogisch project (PPGO!) mee waar te maken? Stel je dan nu kandidaat voor een van de raden van bestuur!

Elk van de 26 GO! scholengroepen stelt binnenkort een nieuwe raad van bestuur samen voor de komende vier jaar. De raad van bestuur van een scholengroep is de regionale inrichtende macht van het GO! en beschikt over verregaande bevoegdheden rond algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materiaal en financiën. Zij maken ons pedagogisch project (PPGO!) waar in al onze scholen.

Iedereen komt in aanmerking om bestuurder te worden: jij dus ook!

We zoeken kandidaten met uiteenlopende achtergronden die complementair zijn, met elkaar kunnen samenwerken en bijdragen tot een verdere professionalisering van ons onderwijs. Ben je werkzaam in het bedrijfsleven, en denk je vanuit die ervaring graag mee over de invulling van duaal leren? Of heb je al bestuurservaring in een vzw of andere organisatie, en zet je die graag in om ook het GO! sterker op de kaart te zetten? Wil je je mee inzetten om gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen waar te maken? Dan heb je het ideale profiel om bestuurder te worden. Verfrissende ideeën uit verschillende sectoren zijn meer dan welkom!

Bij het GO! vinden we het belangrijk dat  leerlingen, ouders, personeelsleden, directeurs en andere partners samen school maken. We willen bovendien dat de samenleving in zijn structuren weerspiegeld wordt. Daarom kan iedereen die meerderjarig is en geen onverenigbare functie uitoefent lid worden van de Raad van Bestuur. (Meer info op www.g-o.be/verkiezingraadvanbestuur)

Per scholengroep wordt een raad van bestuur verkozen. Zij schieten op 1 april 2018 uit de startblokken voor een periode van vier jaar. De raad van bestuur bestaat uit zes rechtstreeks verkozen leden, die op hun beurt drie leden rechtstreeks benoemen uit verschillende sociale en economische milieus op voorstel van het college van directeurs. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met een raadgevende stem.

----

Ben jij kandidaat?

Vul het kandideringsformulier in en bezorg het ten laatste op 23 oktober 2017 samen met je motivatie aan de voorzitter van het kiesbureau van jouw scholengroep.

Ben jij kandidaat voor coöptatie?                                             

Neem dan voor 10 februari 2018 contact op met het college van directeurs. Het college behoudt de vrijheid om voor te stellen wie ze zelf willen.

Meer informatie krijg je bij je scholengroep of via het mailadres verkiezingraadvanbestuur@g-o.be. Het volledige kiesreglement en de contactgegevens van de scholengroepen vind je op www.g-o.be/verkiezingraadvanbestuur.

Ga naar het colofon

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...