zondag 21 september 2014
2 kinderen - speelplaats - staan - lager onderwijs - sociaal - horizontaal - TDB.jpg

GO! kiest nieuwe Raad

Het GO! als spiegel van de samenleving. Daarnaar streven we niet alleen in de klas maar ook aan de top van ons net, in de Raad van het GO!. Daarom zijn er elke 4 jaar raadsverkiezingen.

Wie zich wil inzetten voor het GO! kon zich tot 1 juni kandidaat stellen. Het zijn de schoolraden die nu – tussen 1 en 14 september - hun 10 kandidaten rechtstreeks in de Raad stemmen. Eind november worden de stemmen geteld.
De Vlaamse universiteiten en autonome hogescholen duiden daarbij nog 5 raadsleden aan. Het mandaat van de 15 nieuwe raadsleden start op 1 januari 2015. In december stellen we ze aan je voor. Meer info op www.g-o.be/verkiezingraad.

Wat doet de Raad van het GO!?
De Raad is het bestuursorgaan van het centrale niveau en bepaalt samen met de afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck het centrale beleid van het GO!. De Raad bepaalt de strategische visie, bewaakt de kwaliteit en verdedigt de belangen van het net. De Raad vergadert maandelijks.

Ga naar het colofon

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...