maandag 18 september 2017
persberichtleerlingencijfers2017.jpg

Het GO! stijgt naar 201 171 leerlingen

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt op dit moment 201 171 leerlingen, dat zijn er 3 690 of 1,87% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar. Het GO! haalt voor het eerst de kaap van 200 000 in september. Het leerlingenaantal in het GO! neemt toe in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Jammer genoeg moet het GO! dit jaar andermaal meer leerlingen weigeren, dit keer over de 5000 leerlingen.

Voor het eerst de kaap van 200 000 leerlingen voorbij in september

leerlingencijfers_september_2017.png

De groei van het GO! stijgt boven de nataliteit uit. In het kleuteronderwijs stijgt het aantal leerlingen ondanks dalende geboortecijfers met 0,57 procent, meer dan 1,5% beter dan de nataliteit. In het lager onderwijs loopt de stijging op tot 2,91 procent (1,25% boven de nataliteit). In het gewoon secundair onderwijs is er een toename van 1,92%. De OKAN-klassen (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het SO) van het GO! kenden een piek in 2016 door de instroom van vluchtelingen. Dit jaar loopt het aantal terug tot 883.

De daling van het leerlingenaantal in het buitengewoon onderwijs zet zich verder door, een daling die in vorige jaren al een sterk gemarkeerde trend was binnen het GO!. Het GO! zet immers al enkele jaren in op inclusief onderwijs. Alleen in het secundair buitengewoon onderwijs zien we een lichte stijging, wel lager dan de nataliteit.

Wat studierichtingen betreft, merken we een sterke stijging van wetenschappelijke richtingen in het ASO. In het TSO kennen Sociale en technische wetenschappen een sterke stijging, net als lichamelijke opvoeding en sport. De inzet op STEM loont, merken we aan de cijfers. Vooral in het ASO heeft de sterke visie van het GO! effect. Die tendens zet zich vooralsnog niet door in BSO en TSO. Er is wel sterke stijging in richtingen zoals sociale en technische wetenschappen. Het GO! vindt het echter belangrijk om de inzet op STEM voor alle leerlingen waar te maken. Op termijn hoopt het GO! dat zijn STEM-visie vrucht draagt, waarbij al vanaf het kleuteronderwijs bij alle kinderen een onderzoekende STEM-gerelateerde houding wordt gestimuleerd.

quote icoon

Naast de onderwijskwaliteit waar we altijd voor staan, maken we in het GO! een uitgesproken maatschappelijke keuze voor actief burgerschap, mooi vertaald in onze baseline ‘Samen leren, samen leven'

— Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!

“We zijn blij met de zoveelste jaarstijging op rij”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Naast de onderwijskwaliteit waar we altijd voor staan, maken we in het GO! een uitgesproken maatschappelijke keuze voor actief burgerschap, mooi vertaald in onze baseline ‘Samen leren, samen leven’. Op dat project hebben we sterk ingezet, en het slaat duidelijk aan. Mochten we voldoende middelen krijgen voor uitbreiding van onze scholen, dan hadden we de meer dan vijfduizend anderen die bij ons aanklopten ook van een stoel kunnen voorzien.”

**Bovenstaande tabel vermeldt de gegevens van het leerplicht- en het kleuteronderwijs. De cijfers voor het deeltijds kunstonderwijs (de kunstacademies en muziekscholen) zijn niet opgenomen omdat hier de inschrijvingen pas eind september worden afgerond. Ook de internen in de internaten en de cursisten in het volwassenenonderwijs werden in deze spoedtelling niet meegenomen. Veel cursussen van het volwassenenonderwijs zijn immers modulair opgebouwd, waardoor de instapdatum niet vast is. De nataliteitscijfers werden berekend op basis van de geboortecijfers zoals beschikbaar op de website van FOD economie

De spoedtelling werd dit schooljaar georganiseerd door het agentschap voor onderwijsdiensten, AgODi. Van daaruit werden de cijfers aan de onderwijsverstrekkers bezorgd.

Persverantwoordelijke

Celia Groothedde
0473 30 12 67
celia.groothedde@g-o.be

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...