zondag 10 mei 2015
3D-stages.JPG (1)

Jonge burgers zetten hun tanden in de wereld

Even gratis meedraaien in een non-profitorganisatie om te werken aan je burgerschapscompetenties dat is maatschappelijke stage doen. Met het pilootproject 3D-stage onderzoeken 6 GO! scholen hoe ze deze stagevorm op de onderwijskaart kunnen zetten.

Zes secundaire GO! scholen nemen dit schooljaar deel aan het pilootproject 3D-stage, dat wil onderzoeken wat er nodig is om maatschappelijke stages op de kaart te zetten in Vlaanderen. Een maatschappelijke stage betekent dat leerlingen vanuit de schoolcontext en buiten de schoolmuren voor een bepaalde periode onbetaalde, begeleide en relevante maatschappelijke inzet doen in non-profitorganisaties of in non-profitprojecten van overheden en bedrijven, waardoor ze kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen om als actieve burger deel te nemen aan de samenleving. Kortom: een ideale manier om aan burgerschapscompetenties te werken! In tegenstelling tot een beroepsstage ligt de focus bij een maatschappelijke stages op de maatschappelijke relevantie, en niet op de ontwikkeling van beroepscompetenties.

Een van de betrokken GO! scholen is GO! atheneum Zottegem. Leerlingen van het zesde jaar Humane wetenschappen zetten zich gedurende een lesvrije week in voor socio-maatschappelijk geëngageerde activiteiten.

De ‘Groundskeepers’ werkten een herwaarderingsinitiatief uit rond streekgeschiedenis en presenteerden die in naam van Stad Zottegem tijdens de Erfgoeddag op zondag 26 april. Hun geocachingqueeste en speciaal ontworpen website vormen een onderdeel van het educatief pakket van stad Zottegem. De ‘Childminders’ vertaalden een mini-GWP-lesuitwerking voor de OKAN-klas naar een visie voor speelpleinwerking in Zottegem.

De ‘Caregivers’ vervulden de wensen van de rusthuisbewoners uit Ter Deinsbeke met het thema ‘Ik heb al meer dan een jaar ne keer goeste in…’. Een dame van 100 jaar oud beloofde bovendien te komen naar hun ‘senioren step up’. De ‘Buddies’ leveren een voorleesservice voor de oudere en jongere zorgvrager in het kader van de week van de bib en hun ‘zoekboek’. Voor elk wat wils dus!

“Het is zo waardevol om eens de realiteit van de sectoren te ervaren”, aldus Elien De Cock. “De vaardigheden en attitudes die we hier inzetten, zullen goed van pas komen bij mijn opleiding volgend jaar. Ik bezorg met mijn groep de Caregivers de oudere zorgvragers een onvergetelijke week met aandacht voor hun eigenwaarde.” De gemeenschapszin staat dus hoog aangeschreven in Zottegem. Als we deze kernwaarde aan onze kinderen kunnen meegeven middels sociaalvoelende intiatieven, kunnen we in de toekomst spreken van een verankerde waarde in de Zottegemse samenleving en op die manier zelfs wereldburgerzin genereren. Er wordt bijgevolg maatschappelijke winst gegenereerd voor alle betrokkenen, de beoogde pijler voor het project.

Naast GO! atheneum Zottegem zijn ook GO! atheneum Lokeren, GO! atheneum Klein-Brabant (campus Bornem), GO! atheneum Vijverbeek (Asse), GO! atheneum Berchem en MSGO! De Vierboete (Nieuwpoort) betrokken bij het pilootproject.

Ook zin in een stage?

Heb je interesse gekregen en wil je in 2015-2016 graag mee instappen in het pilootproject, neem dan een kijkje op www.3dstage.be en stuur de gegevens van je school vrijblijvend door naar annelies.de.mulder@g-o.be.