woensdag 30 augustus 2023
LINC PARC SECUNDAIR (1)

Linken met de toekomst

Onderwijs komt de laatste jaren vaak negatief in de kijker. Daar schieten we echter niks mee op als we bij de pakken blijven zitten. Het doet dan ook deugd te zien dat veel scholen resoluut de koe bij de horens vatten. Zo start GO! scholencampus Alicebourg dit schooljaar met een totale transformatie en wordt LINC PARK. De verschillende entiteiten Kleuteronderwijs, Basisonderwijs, Daltononderwijs, Secundair onderwijs, Volwassenenonderwijs, Internaat en het CLB bundelen hun krachten en linken hun onderwijs met morgen. Met een nieuwe pedagogische aanpak op maat van de lerende, de bouw van twee innovatieve schoolgebouwen én de vernieuwing en renovatie van het internaat, gaan ze voluit voor een innovatieve onderwijscultuur waarin leerlingen en onderwijsprofessionals zich op de toekomst richten.

 

LINC PARC, een allesomvattende naam

GO! campus Alicebourg draait de bladzijde om en straalt voortaan onder de nieuwe naam LINC PARC. Een allesomvattende naam die de nieuwe toekomstvisie van de campus vertaalt. Het onderwijs linken met morgen, dat doet LINC PARC met Levenslang leren en leven, Innoveren en inspireren, de Natuur binnen én buiten en uiteraard de Connectie en de samenwerking tussen de verschillende onderwijsvormen op de campus. Hierbij staan de leerlingen van alle leeftijden en de onderwijsprofessionals centraal.

Onderwijs linken met morgen, met een pedagogisch plan

LINC PARC pakt uit met een overkoepelende visie die de weg wijst naar het onderwijs van morgen. Op LINC PARC worden leerlingen voorbereid om met een ruime blik naar de toekomst te kijken. “De wereld van morgen, die creëren we vandaag!” aldus, Lieve Leenders, directeur LINC PARC Secundair.

Het directieteam van LINC PARC is er zich van bewust dat elke leerling leert en informatie verwerkt op een andere manier, “De ene leert al spelend of projectmatig, de andere met de neus in de boeken. Het onderwijs van morgen is dus niet voor niets ook onderwijs op maat.” voegt Sabine Jans, directeur LINC PARC Basis en LINC PARC Dalton eraan toe.

quote icoon

Onderwijs op maat spreekt de leerlingen aan op hun ambitie om de lat in het leven hoog te leggen, in zichzelf te investeren en de beste versie van zichzelf te worden.

Innovatieve schoolgebouwen, een absolute noodzaak

De gepersonaliseerde aanpak en het nieuwe pedagogische plan stoten tegen de bestaande klassieke infrastructuur die het onderwijs van de toekomst bemoeilijkt. Tot op heden! Want een nieuwe naam, visie en pedagogische aanpak, dat vraagt ook om een infrastructurele transformatie.

Aan de basis van deze infrastructurele transformatie ligt het centraliseren van de gebouwen, de veiligheid van de leerlingen, de park-gedachte die in LINC PARC versterkt zal worden en uiteraard ook de nood aan innovatieve schoolgebouwen die de nieuwe pedagogische visie zullen faciliteren. Kortom, meer groen, meer innovatie, meer welbevinden, meer ambitie, méér onderwijs!

LINC PARC Overzicht

De twee nieuwbouwprojecten worden het visitekaartje van innovatie. De vernieuwde infrastructuur zorgt voor intensievere samenwerking en een geïntegreerde overgang tussen kleuter-, basis- en secundair onderwijs. Zo groeien leerlingen in een vertrouwde omgeving door naar hun volgende ontwikkelingsfase. Verder wijken de nieuwbouwprojecten af van de traditionele infrastructuur die we vandaag in klaslokalen tegenkomen. LINC PARC kiest voor geïntegreerde leer- en leefruimtes, aangepast meubilair op maat van de leerlingen en lokalen die flexibel gebruikt kunnen worden en die een gepersonaliseerde aanpak toelaten.

Ook werd het internaat al onderworpen aan een renovatie met zeven extra kamers én er staat een nieuwe vleugel op de planning om het huidige internaat verder uit te breiden.
Het zijn slechts enkele troeven van het toekomstgerichte LINC PARC. De centrale boodschap is duurzaamheid en flexibiliteit creëren om het welbevinden, de samenwerking en de creativiteit te bevorderen. Dit zijn kenmerken die een cruciale rol spelen bij het vormgeven van het onderwijs van morgen. Dit alles in een innovatieve en duurzame omgeving, volledig omgeven door “het PARC”, de groene long in het centrum van Lanaken.

LINC PARC BASIS BINNEN

Een grote investering, met sterke pedagogische ambitie

De verwezenlijking van de nieuwbouwprojecten wordt gefinancierd door DBFM2 (Design Build Finance Maintain). Dit is een overheidsfinanciering waarbij voldaan moet worden aan de voorwaarden van “de innoverende scholen van de toekomst”. Dit was enkel mogelijk mits het akkoord en de steun van onze Raad van Bestuur van scholengroep Zuid-Limburg. De voorbereidende renovatiewerken in het kasteel en het internaat werden met eigen middelen ingevuld.

“GO! scholengroep Zuid Limburg investeert bewust in haar campussen, van Zoutleeuw tot Rekem. We hebben daarbij oog voor de verankering van onze scholen in de lokale gemeenschap. Het groeipotentieel van LINC PARC wordt mee gedragen door deze infrastructurele vernieuwing en de sterke pedagogische ambitie vertaalt zich in een architecturaal concept dat iedereen die school maakt, zal uitdagen om de beste versie van zichzelf te worden.” – Peter Vanaken, voorzitter Raad van Bestuur Scholengroep 13 Zuid-Limburg.

Met de renovatie van “het Kasteel” als centraal onthaalpunt, de uitbreiding van het internaat en de eerste steenlegging van twee innovatieve schoolgebouwen start LINC PARC aan het begin van dit nieuwe schooljaar met volle overgave aan het onderwijs van de komende decennia.

LINC PARC SECUNDAIR BINNEN

GO! nieuwsbrief