vrijdag 18 december 2015
Omgaanmetsuïcidedefprortrait.jpeg

Nieuwe publicatie van GO! en politeia

Aandacht voor welzijn

In het GO! wordt niet enkel gewerkt aan de intellectuele, cognitieve ontwikkeling van elke leerling. Kennis en vaardigheden zijn uiteraard belangrijk maar de aandacht gaat evenzeer naar hun algemeen welzijn en emotioneel welbevinden, in samenspraak met de ouders, die onze eerste partners zijn in hun opvoeding.

In het GO! wordt niet enkel gewerkt aan de intellectuele, cognitieve ontwikkeling van elke leerling. Kennis en vaardigheden zijn uiteraard belangrijk maar de aandacht gaat evenzeer naar hun algemeen welzijn en emotioneel welbevinden, in samenspraak met de ouders, die onze eerste partners zijn in hun opvoeding.

Over het algemeen stellen onze leerlingen het goed. Maar het kan ook wel eens misgaan. Dat ‘misgaan’ kan zich op verschillende manieren uiten. De meeste van die ‘zorgwekkende situaties’ zijn in veel scholen geen dagelijkse praktijk maar het is wel belangrijk dat iedereen zich bewust is van het bestaan ervan en hoe je ze kan voorkomen.

Bij suïcide loopt het duidelijk mis. Gelukkig kent niet elke suïcidegedachte of -poging een onomkeerbare afloop. Omdat jongeren veel tijd doorbrengen op school, kunnen gedrags- en stemmingsveranderingen tijdig opgemerkt worden door schoolpersoneel en leeftijdsgenoten. De schoolomgeving is dan ook de plaats bij uitstek om schoolpersoneel, leerlingbegeleiders en leerlingen te informeren over suïcidaal gedrag.

'Omgaan met suïcide op school. Een preventiedraaiboek' is een concreet hulpmiddel voor scholen die een draaiboek suïcidepreventie willen maken, aangepast aan de eigen realiteit. Zo kun je als directeur, leerkracht, lid van het ondersteunend personeel, CLB-medewerker of medewerker van de naschoolse opvang sereen en gepast omgaan met de gevoeligheden en emoties die met suïcide(gedachten) van jongeren gepaard gaan.

De tekst werd geschreven door Suïcidepreventiewerking van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG-SP) en Werkgroep Verder in overleg met het GO! en uitgegeven door politeia.

Het boek bestellen? Dat kan via deze link.

 

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...