dinsdag 29 september 2015
leerlingenindeschoolraad02kleinplat.jpg

Participatie op jongerenmaat

Leerlingen in de schoolraad

In zekere mate mee kunnen beslissen over het reilen en zeilen in een organisatie helpt om je er in je sas te voelen. Zo is dat ook voor leerlingen op school. In de meeste secundaire scholen konden leerlingen hun stem al laten horen via de leerlingenraad, sinds 1 september 2015 kan dat nu ook in de schoolraad.

 


Naar school gaan is veel meer dan lessen volgen en leren. De inrichting van de klassen, de mogelijkheden om je in de pauze te ontspannen, de keuze voor een klasuitstap… als leerlingen over zo’n zaken mee hun zegje mogen doen dan kan dat een wereld van verschil betekenen.

Tot nu toe konden leerlingen zich in veel scholen over die dingen al uitspreken in een leerlingenraad of via een forum, werkgroepen, klankbordgroepen of praatrondes. Sinds 1 september 2015 hebben leerlingen nu ook recht op vertegenwoordiging in de schoolraad.

In de schoolraad zetelen 10 stemgerechtigde vertegenwoordigers: 3 van de ouders, 3 van het personeel, 2 leden van de lokale gemeenschap en vanaf 1 september 2015 in het secundair onderwijs van het GO! nu dus ook 2 leerlingen. Voor het buitengewoon secundair onderwijs is de leerlingenvertegenwoordiging alleen verplicht voor scholen met opleidingsvorm 4. Leerlingen kunnen zich al vanaf de 1e middelbare graad kandidaat stellen. De directeur heeft een raadgevende stem en moet de leerlingenraad en de vertegenwoordigers van leerlingen in de schoolraad ook de nodige ondersteuning bieden om hun taak te kunnen uitoefenen.

De schoolraad wordt samengesteld om de vier jaar via verkiezingen. De ouders of meerderjarige cursisten worden rechtstreeks verkozen door en uit alle ouders van leerlingen op school of meerderjarige cursisten. De personeelsleden worden verkozen door en uit het personeel op school. De leerlingenraad kan twee leerlingen aanduiden door en uit de leerlingenraad volgens de procedure zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de leerlingenraad. Is er geen leerlingenraad of wijst deze de leerlingen in de schoolraad niet aan, dan worden er ook voor de leerlingen rechtstreekse verkiezingen gehouden.

Je kan slechts lid zijn van één schoolraad tegelijkertijd en je mag geen bloed- of aanverwanten tot de 2e graad zijn van een personeelslid in de school. Wanneer een leerling de school verlaat, eindigt ook zijn mandaat als vertegenwoordiger van de leerlingen in die school. Dan wordt die vertegenwoordiger vervangen door een andere leerling.

Het leerlingenmandaat in de schoolraad is belangrijk. De schoolraad adviseert en overlegt immers met het schoolbestuur over geplande beslissingen. Het geeft de leerlingen ook stemrecht in de verkiezing van de raad van bestuur van de scholengroep en de raad GO!.

De schoolraad heeft ten slotte ook een informerende taak en houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten, beslissingen en activiteiten.

leerlingenparticipatieindepraktijk01horizontaal.jpg

Praktijkvoorbeeld

Leerlingen in de schoolraad van
GO! atheneum MXM Merksem

De verplichting om leerlingen in de schoolraad op te nemen geldt vanaf 1 september 2015 maar er zijn scholen die al langer met het idee van leerlingenvertegenwoordiging in de schoolraad aan de slag zijn. In GO! atheneum MXM Merksem bijvoorbeeld worden de leerlingen al sinds 2011 uitgenodigd op de schoolraad. Weliswaar zonder stemrecht maar niettemin toch met impact op het schoolbeleid.

Op onze vraag over welke thema’s de leerlingen dan wel allemaal mochten meespreken somt directeur Roel Buisseret de volgende op: nieuwe kluisjes op school, het examenreglement, cyberpesten, laptops, GWP, gsm-gebruik op school, evolutie in leerlingenaantallen, studierichtingen, GOK-beleid, inspectieverslagen, schoolkosten, etc.

Inspraak is een mooie zaak maar dat loopt natuurlijk niet altijd van een leien dakje. Toch is het een interessant leerproces. Tim, leerling op de school: "Er hangt een bepaalde sfeer in de schoolraad, het gaat er allemaal heel serieus aan toe, er worden vaak moeilijke begrippen gebruikt en soms worden er voor de leerlingen minder interessante thema’s besproken (bv. de evolutie in leerlingenaantallen). Gelukkig staat er op de website van de Vlaamse Scholierenkoepel een document met moeilijke begrippen waarop we kunnen terugvallen."

En het levert ook wat op. Tim: "We hebben als leerlingen in de schoolraad al enkele dingen kunnen realiseren. Aan de hand van een rondvraag bij de leerlingen hebben we de schoolreis naar Barcelona, in plaats van Berlijn, kunnen vastleggen. In het kader van een bezoek naar een oorlogsmuseum hebben wij als leerlingen de keuze kunnen maken naar welk museum we gingen. Ook bij het bepalen van een datum voor de proclamatie werden we betrokken. En op ons aandringen werd de info op de tv-schermen op school over onder meer afwezigheden van leerkrachten veel strakker up-to-date gehouden. Dus ja, voor ons heeft die betrokkenheid wel zin."

Een belangrijke factor voor een goede werking van deelname van leerlingen aan het bestuur is dat het personeel echt gelooft in de kracht van een participatiecultuur en er ook buiten de officiële overlegmomenten in de schoolraad rekening mee houdt. Dat kan door met de leerlingen om te gaan als evenwaardige partners in het onderwijsproces. Dat zorgt niet alleen voor meer onderling vertrouwen maar ook voor meer zin om verantwoordelijkheid op te nemen.


Meer informatie nodig over leerlingenparticipatie?

-> Contacteer:

- Elisabeth De Vleesschauwer (elisabeth.de.vleesschauwer@g-o.be) of
- Sophie Van Cauwenberghe (sophie.van.cauwenberghe@g-o.be).

-> Kijk ook op GO! pro - leerlingenparticipatie

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...