Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (AP)

AP verstrekt hoger onderwijs in een pluralistisch perspectief, gericht op een actieve erkenning en waardering van de verschillende ideologische, filosofische en godsdienstige strekkingen, en met de bestuurlijke autonomie als grondslag.

gold_artesis.jpg
  • Samenwerking met het GO! sinds het ontstaan van AP. AP is in 2013 ontstaan uit de fusie tussen Artesis Hogeschool Antwerpen en Plantijn Hogeschool. Het GO! werkte sinds 1995 samen met Artesis Hogeschool Antwerpen.

  • Het GO! werkt samen met AP in het kader van de lerarenopleiding, in het kader van zijn stagebeleid, voor de organisatie van het hoger beroepsonderwijs en op het vlak van infrastructuur.

  • ‘Den AP’ is een hogeschool met zo’n 11.000 studenten, 19 HBO5-opleidingen, 24 professionele bachelor- en 8 artistieke opleidingen, verdeeld over 4 departementen en 2 schools of arts.

Meer informatie over deze partner