maandag 17 juni 2024

Eén platform voor alle onlineopleidingen van het GO! volwassenenonderwijs

Een nieuw platform helpt cursisten kiezen uit het gevarieerde aanbod van onlineopleidingen die de tien Centra voor Volwassenenonderwijs van het GO! te bieden hebben. De CVO’s bundelen hun krachten én hun aanbod op de nieuwe website, GO! Academy, waar iedereen die wil bijleren via afstandsonderwijs zich kan informeren, oriënteren en meteen kan inschrijven. Online leren, offline groeien via GO! Academy.

Affiche GO! Academy Jonge Vrouw Die Leert Programmeren Rh

Meteen inschrijven via GO! Academy

Op zoek naar een onlinecursus boekhouden, programmeren of ondernemerschap? Naar een taalopleiding via afstandsonderwijs? De websites van verschillende Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's) afschuimen en vergelijken, dat is vanaf nu verleden tijd. De tien CVO’s van het GO! stemden hun aanbod op mekaar af en lanceren nu één platform met al hun opleidingen in afstandsonderwijs: GO! Academy. Via de GO! Academy kan iedereen zich informeren, oriënteren en meteen inschrijven. De website www.goacademy.be bundelt honderden cursussen. Alle cursussen zijn voor minstens 75 procent via afstandsonderwijs te volgen. Wie zijn traject succesvol afrondt, behaalt een officieel (deel)certificaat of diploma.

“Met de GO! Academy bundelen wij onze middelen en expertise op het vlak van digitaal afstandsonderwijs op maat van de cursist. Wie specifieke vaardigheden wil bijschaven of professioneel een nieuwe richting uit wil, krijgt zo via één centraal platform toegang tot een breed opleidingsaanbod”, aldus projectcoördinator Willem Willems. "Zo zetten wij in op laagdrempelig en kwalitatief onderwijs met een sterke focus op digitale competenties. Dat verbetert ook de kansen van onze cursisten op de arbeidsmarkt.”  

Baanbrekende samenwerking

De GO! Academy is het resultaat van de vruchtbare samenwerking tussen de tien CVO’s van het GO! en de centrale diensten van het net. Naast het digitale platform met aanbod afstandsonderwijs, werden door de CVO’s expertisehubs opgericht waarbinnen ze onderling kennis en ervaring uitwisselen. Zo kunnen de centra hun aanbod voor het digitale platform nog meer op mekaar afstemmen en optimaliseren.

Het project werd gefinancierd met Edusprongmiddelen die de Vlaamse Regering voor het volwassenenonderwijs vrijmaakte binnen het relanceplan Vlaamse veerkracht.  

Tekenen voor online onderwijskwaliteit

De tien CVO’s engageren zich bij het lanceren van de GO! Academy expliciet om een kwalitatief aanbod te garanderen. Alle CVO-directeurs ondertekenden het ‘charter voor online onderwijskwaliteit’, waarmee ze hun schouders zetten onder een innovatief aanbod aan diplomagerichte en kwalificerende opleidingen, zich engageren om onderling samen te werken en expertise uit te wisselen en om in te zetten op toegankelijkheid en inclusie. De centra streven er onder meer naar om kandidaat-cursisten voldoende te informeren, cursussen op te zetten met een duidelijke en herkenbare structuur, interactie met en betrokkenheid van cursisten te optimaliseren en effectief digitaal lesmateriaal te ontwikkelen.

Affiche GO! Academy Meisje Met Kat Rh

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

Volwassenenonderwijs

1 cursist - lokaal - lachen - volwassenenonderwijs - sociaal - horizontaal - JD.jpg
  • Volwassenenonderwijs staat voor gelijke onderwijskansen en maximale talentontplooiing.

  • Een centrum voor volwassenenonderwijs is de spil voor onderwijs na een eerste schoolloopbaan.

  • Op het vlak van pedagogische begeleiding zet het volwassenenonderwijs blijvend in op samenwerking.

Lees meer over Volwassenenonderwijs