woensdag 05 mei 2021

GO! scholen aan de slag met gepersonaliseerd samen leren op digitaal congres voor 1.000 GO! professionals

Op 5 mei houdt het GO! een digitaal congres voor 1.000 onderwijsprofessionals. Directeurs, leerkrachten en pedagogen werken er samen rond gepersonaliseerd samen leren. Onder de vlag ‘Morgen maken we samen’ zet het onderwijsnet met dit congres een grote stap naar de praktijk van de toekomstgerichte strategie die het ruim een jaar geleden, aan de vooravond van de coronacrisis, lanceerde.

Vandaag luidt de centrale vraag: hoe kunnen scholen en onderwijsprofessionals gepersonaliseerd samen leren in de praktijk omzetten? Met als doel een maximaal rendement op het vlak van leervermogen, leerwinst en motivatie bij élke leerling. Enkele voorbeeldscholen van het GO! tonen hun innovatieve aanpak en VUB-experten Jo Tondeur en Els Consuegra leggen de link naar de wetenschappelijke basis. Inspiratie en praktische wegwijzers voor meer dan duizend onderwijsprofessionals om mee aan de slag te gaan.

Het digitale congres op 5 mei is een stap in het groeipad richting 2030 dat het GO! in maart vorig jaar lanceerde. Na dit evenement kunnen de meer dan duizend scholen van het GO! die visie in hun eigen werking gaan toepassen.

Door de corona-epidemie maar ook door andere veranderingstrajecten, denk aan de modernisering van het secundair onderwijs, hebben scholen momenteel hun handen vol. “We moeten deze veranderingsprocessen net aangrijpen om de toekomstvisie in praktijk om te zetten”, benadrukt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Het GO! is al langer aan de slag met gepersonaliseerd samen leren. Dat doen we met het oog op onderwijskwaliteit, leerwinst en gelijke onderwijskansen. De coronacrisis bracht dit in een stroomversnelling en maakte de uitdagingen ook heel zichtbaar. Via dit congres bieden we onze GO! professionals de inspiratie en de handvatten om op een duurzame manier te evolueren naar leergemeenschappen die elk kind doen excelleren. Daarbij bundelen we de krachten uit ons hele net.”

Na plenaire gesprekken met Raymonda Verdyck en VUB-wetenschappers Jo Tondeur en Els Consuegra kunnen deelnemers terecht in een van vier inspirerende sessies die elk een aspect van de toekomstvisie van het GO! praktisch uitlichten.

Gepersonaliseerd samen leren en digitale transformatie

Het digitale aspect is niet meer weg te denken uit het onderwijs van vandaag. Het GO! wil die onomkeerbare digitalisering aangrijpen om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden voor elke lerende. Waarom bewust kiezen voor digitale didactiek? En met welke instrumenten? Hoe kan ik mijn leerlingen motiveren tijdens hybride of afstandsonderwijs? Hoe kies ik een digitale tool of digitaal platform vanuit digitale didactiek? Dit zijn maar enkele van de vragen die tijdens deze sessie aan bod komen.

Schoolbrede implementatie van zelfregulerend leren

Zelfregulerend leren vergroot de zelfstandigheid van leerlingen, zorgt dat ze op eigen tempo de stof onder de knie krijgen en toch samen de eindmeet bereiken. Ook het welbevinden van leerlingen én leerkrachten is groter, toont grootschalig onderzoek in het basisonderwijs aan. Hoe ga je als school aan de slag met zelfregulerend leren? Wat zijn de stappen? In deze sessie tonen inzichten uit grootschalig onderzoek in basisonderwijs en praktijkvoorbeelden van GO! atheneum Avelgem de weg.

Professionele leergemeenschappen als motor voor onderwijskundig beleid

Een leven lang leren is niet alleen voor leerlingen maar ook voor GO! professionals cruciaal. Directeurs
en leerkrachten inspireren elkaar via leertafels, digitale samenwerking en andere professionele
leergemeenschappen. Hoe zet je een professionele leergemeenschap op in je school of scholengroep?
Aan de hand van succesvolle voorbeelden komen deelnemers te weten hoe zij dit in de praktijk kunnen
omzetten.

Leerlingenbegeleider zijn we samen

Leerlingenbegeleiding is de pedagogische opdracht die onderwijsprofessionals allemaal opnemen.
Inzetten op een goede begeleiding van leren en studeren, onderwijsloopbaan en gezondheid, zijn
belangrijke bouwstenen om tot gepersonaliseerd samen leren te komen en zo elke leerling alle
kansen te bieden.

Over het strategisch plan

De komende tien jaar wil het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap evolueren naar een
leergemeenschap die via gepersonaliseerd onderwijs elk kind doet excelleren. Daarmee wil het GO! een
antwoord bieden aan de vele uitdagingen waar het onderwijs vandaag mee kampt. Kwaliteitsvol onderwijs, de beste onderwijskansen voor elke lerende en ‘samen leren samenleven’ blijven de ultieme doelstellingen van het GO! en zijn scholen. Hoe het net daartoe wil komen, werd geformuleerd in een strategisch plan GO! 2030. Die ‘poolstervisie’ kwam tot stand tijdens een uitgebreid traject waarbij alle directies van de scholen en centra van het GO! samen ambitieuze doelstellingen formuleerden.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 97 01

persdienst@g-o.be

Gepersonaliseerd samen leren

Gsl Rh
  • Gepersonaliseerd samen leren heeft een centrale plaats in het Strategisch Plan GO!2030. De poolstervisie luidt immers: het GO! wordt dé favoriete leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving. Het is ons pedagogisch-didactische antwoord op de uitdagingen die de 21e eeuw aan ons onderwijs stelt.

  • Gepersonaliseerd samen leren betekent voor het GO! dat we met élke leerling maximaal rendement beogen op het vlak van leervermogen, leerwinst en leermotivatie. Dat verwezenlijken we met doelgerichte differentiatie én het systematisch aanleren van zelfsturende vaardigheden. Bovendien vindt het leren altijd plaats in een sociale context. Leraren en leerlingen leren van en met elkaar en sturen in toenemende mate samen het leerproces aan. Daarom spreken we binnen het GO! van 'gepersonaliseerd samen leren'.

Lees meer over Gepersonaliseerd samen leren