maandag 07 juni 2021

GO! start duurzame samenwerking met lokale bibliotheken om boekboxen te vullen met inspirerend leesvoer

Avelgem, 7 juni 2021 – Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, overhandigt de eerste van 24 rijdende boekboxen aan de leerlingen van GO! atheneum Avelgem. Die maken deel uit van een project waarmee het GO! een breed leesbeleid op school ondersteunt en de leesmotivatie bevordert.


Het GO! gaat een duurzame samenwerking aan met 24 lokale bibliotheken om leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs doorheen het hele schooljaar een inspirerend boekenaanbod te bieden. Leesconsulenten van de betrokken bibliotheken stellen drie keer per schooljaar een boekbox samen waarbij ze vertrekken vanuit de specifieke interesses van de leerlingen en de suggesties van Iedereen Leest vzw, lerarenopleiders, jongeren en leerkrachten. Dit initiatief werd genomen in het kader van een projectoproep Lezen op School die minister Weyts vorig jaar lanceerde.

Met een deel van de projectmiddelen kocht het GO! zelf 4.400 boeken aan die de schoolbibliotheken van de deelnemende scholen verrijken. De titels werden samen met Iedereen Leest vzw geselecteerd en spreken zowel A-stroom en B-stroom aan als onderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Deze boeken, 180 stuks per pakket, worden geleverd in rijdende boekboxen die ontworpen én vervaardigd werden door leerlingen houtbewerking van het GO! atheneum Avelgem. Dankzij deze boekboxen worden de boeken vlot verplaatst binnen de school (van de schoolbib naar de klas en terug), maar kunnen er ook boeken heen en weer reizen tussen lokale bibliotheek en de school.

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!: “Het belang van leesvaardigheid en leesmotivatie kan nauwelijks overschat worden. Met dit project beogen we een toegankelijk, duurzaam aanbod van kwaliteitsvolle boeken en leesstimulerende activiteiten in onze scholen. Dat kadert binnen een bredere strategie waarmee we - aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde didactiek - leerlingen meer én beter doen lezen.”

De samenwerking met lokale bibliotheken en het aanvullen van de schoolbibliotheken kadert in een ruimere aanpak rond leesvaardigheid. Samen met Iedereen Leest en lokale bibliotheken maar ook met onderzoekers aan de universiteiten van Antwerpen en Gent en met lerarenopleiders van de VUB worden leesbevorderende acties opgezet.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 97 01

persdienst@g-o.be

Taalbeleid

shutterstock_148995728.jpg
  • Taal zit in elk vak, elke leerkracht is een taalleerkracht.

  • Een taalbeleid gaat over meer dan talige doelstellingen.

  • Een taalbeleid verhoogt de leerkansen en de onderwijsresultaten van élke leerling.

  • Een taalbeleid ontwikkelt talenten en bevordert gelijke onderwijskansen.

Lees meer over Taalbeleid