donderdag 29 april 2021

We moeten van onderwijs dé sector van de toekomst maken

Onderwijs is geen bijzaak. Het is essentieel voor nieuwe generaties met het oog op hun volwassen leven en hun bijdrage aan de samenleving. En het is daarom ook essentieel dat we hard investeren in onderwijsprofessionals. We moeten ervoor zorgen dat er bewust gekozen wordt voor de job van leraar, zorgen dat leraar worden een kans is die jongeren en zij-instromers met twee handen willen grijpen.

De pedagogische begeleidingsdiensten waaronder deze van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap lichten vandaag hun jaarverslag toe aan de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Uiteraard was de corona-epidemie in deze terugblik op het schooljaar 2019-2020 niet weg te denken. Er is intussen al héél veel inkt gevloeid over de impact van corona op onze leerlingen en leraren, over de tanende leermotivatie en over de leervertraging. Heel wat voorstellen en oproepen werden gelanceerd, waaronder het inkorten van de zomervakantie maar ook de diepere discussie over de herindeling van het schooljaar en extra handen in de klas.

De huidige indeling van het schooljaar met de lange zomervakantie dateert nog van “oude tijden”. Ondertussen is de samenleving geëvolueerd en weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat een lange zomervakantie tot leerverlies leidt, waarbij de kwetsbare leerlingen wederom het meest benadeeld worden. Onderwijs moet mee kunnen evolueren met zijn tijd en moet de wereld weerspiegelen waarin onze jongeren opgroeien. Dat maatschappelijke engagement en die pioniersrol kenmerken het GO!. We staan er dan ook voor open het debat over het herindelen van het schooljaar aan te gaan.

Even belangrijk is het pleidooi voor extra handen in de klas. In een tijd waarin ook voor onderwijs de war for talent woedt is dat niet altijd even gemakkelijk. Het is zeker niet zo dat het antwoord voor het tekort ligt in een afschaffing van de detacheringen zoals al eens gesuggereerd wordt. Ik zal voor het GO! spreken: onze pedagogische begeleidingsdienst telt precies 42 gedetacheerden om 31.663 leraren en directeurs te ondersteunen. Deze 42 detacheringen afschaffen om extra handen in de klas in te zetten?  Een druppel op een hete plaat.

Het échte knelpunt is dat veel te weinig mensen voor die ontzettend mooie job kiezen. Het is daar dat we moeten op inzetten: zorgen dat er bewust gekozen wordt voor de job van leraar, zorgen dat leraar worden een kans is die jongeren en zij-instromers met twee handen willen grijpen. Laat ons na de hoorzitting in de Commissie Onderwijs lof zwaaien over het vele werk dat onze pedagogische begeleidingsdienst - met weinig mensen, ook als je de gedetacheerden erbij telt - al heeft verzet om onze scholen en leerkrachten te ondersteunen, hen handvatten te reiken om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Zonder deze handen zouden de effecten van corona er nog anders hebben uitgezien. Het zijn de vele handen van pedagogische begeleiders, ondersteuners, leraren, directies en onderwijsprofessionals die samen voor goed onderwijs zorgen. Van deze goede handen hebben we er nog veel nodig.

Raymonda Verdyck

Afgevaardigd bestuurder GO!

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 97 01

persdienst@g-o.be

Lerarenloopbaan

1 leerkracht - klas - les geven - lager onderwijs - verantwoordelijk - verticaal - taal.jpg
  • Vanuit de samenleving komen almaar meer uitdagingen op het onderwijs, de scholen en de leraren af.

  • Om scholen en leraren in staat te stellen hun kernopdrachten te vervullen trekt het GO! de kaart van sterke directies en van grotendeels zelfsturende lerarenteams.

  • Aanvangsbegeleiding, een voltijdse en zekere tewerkstelling en een leefbare taakinvulling zijn enkele van de aspecten waarop moet ingegrepen worden.

  • Door een gefaseerde loopbaan met groeimogelijkheden in te voeren blijft het beroep relevant en uitdagend in elke fase van het loopbaantraject.

Lees meer over Lerarenloopbaan