dinsdag 01 februari 2022
Van Dromen In De Studie Naar Drones In Actie

Van stille studie naar drones in actie

Deze coronaperiode heeft ook gevolgen voor de tijd die leerlingen op school doorbrengen. Door uitval van leerkrachten tijdens de vijfde coronagolf komen er gaten in het uurrooster die meestal worden ingevuld als stille studie. In GO! Popelin Lyceum Merelbeke en Tectura Merelbeke zetten ze zich extra in om die tijd nuttig in te vullen. In samenwerking met enkele externe partners vullen ze de ‘gaten’ zoveel mogelijk met educatieve workshops. Hoe? Dat vertellen directeur Jethro De Schinckel en adjunct-directeur Kim Waelkens.

 

Directeur Jethro De Schinckel: “Wij hebben altijd al ingezet op het aanbieden van educatieve workshops op school. Zo hebben wij door de jaren heen een netwerk van partners opgebouwd dat we nu aanspreken om te bekijken wat er mogelijk is. Belangrijk is natuurlijk dat zij kort op de bal kunnen spelen. Normaal plan je minstens een maand op voorhand dit soort workshops in, nu spreken we over twee of drie dagen. Dat vraagt dus veel flexibiliteit van iedereen.”

Hoe pakken jullie dat concreet aan?

Adjunct-directeur Kim Waelkens: “We proberen altijd twee dagen vooraf te kijken waar de grootste problemen zitten. We geven daarbij prioriteit aan blokken van meerdere uren die geprangd zitten tussen lesuren die wel doorgaan. Die gaten proberen dan op te vullen met een workshop. Natuurlijk hebben we niet voor elk moment een oplossing, maar toch organiseren we wel een of andere workshop. Ik denk dat we van de grote blokken studie ongeveer de helft kunnen invullen met een educatief alternatief.”

JDS: “Zo vragen we soms leerkrachten om eens een pauze op te offeren om toezicht te houden op een andere klas of om een groep te begeleiden naar een andere locatie voor een workshop. Ook moeten we al eens op het laatste moment lokalen veranderen."

Verdiepen en verbreden

Zijn alle workshops gelinkt aan de opleiding?

KW: “Het is altijd de bedoeling om workshops te organiseren die leerrijk zijn voor de leerlingen. Veel workshops hebben inderdaad een link met de opleiding. Anderzijds is het ook interessant om eens iets te doen dat buiten de comfortzone van jouw studierichting ligt. Ook een leerling verzorging kan bijvoorbeeld de droneworkshop volgen die onze partner Fluxlab netwerk geeft. Dit werkt verbredend en verruimend en past in onze schoolvisie van onderzoekend leren. Dat is een van de 21e-eeuwse vaardigheden die we bij elk van onze leerlingen nastreven.

Zien jullie het invullen van dode momenten ook na corona als een blijver?

JDS: “Ook in de toekomst willen we workshops blijven organiseren op school en deze ook flexibeler inplannen. We weten nu dat het mogelijk is om op kortere termijn de planning aan te passen in functie van de beschikbare onderwijstijd. Als er eens een leerkracht ziek is, zullen we proberen die lesuren anders in te vullen. Dat hoeven niet altijd workshops te zijn. Zo hebben we nu ook studie-uren nuttig ingezet voor het behalen van een certificaat dat sommige leerlingen nodig hebben om veilig te werken op hoogte. In samenwerking met een bedrijf uit de buurt (ATS Groep) hebben ze deze opleiding al kunnen volgen, tijdens uren waarop ze anders studie zouden hebben. In feite gaat het erom de onderwijstijd veel efficiënter te benutten. Dat kan door in te zetten op hybride leervormen. Dat vergt extra flexibiliteit van iedereen, maar we merken nu dat dit wel lukt. De positieve feedback die we  hierover krijgen van leerkrachten, leerlingen en ouders is ook een stimulans om hiermee door te gaan.”

Van Dromen In De Studie Naar Drones In Actie 2
quote icoon

Een flexibele, wendbare organisatie gecombineerd met een geëngageerd netwerk is de troefkaart om succesvol hybride onderwijs ingang te doen vinden.

— Jethro De Schinckel, directeur GO! lyceum Popelin Merelbeke

Grote bereidheid om te helpen

JDS:We geloven als Popelin Lyceum en Tectura Merelbeke rotsvast in het samen onderwijs maken met partners en voelen ook echt wel dat de bereidheid in de maatschappij groot is om scholen te helpen. Iedereen weet dat het op dit moment niet evident is om onderwijs te organiseren. Daarom merken we dat veel bedrijven en andere partners ons graag willen helpen om weggevallen lesuren leerrijk op te vullen. Door die wil om te helpen, vallen ook de kosten goed mee. Heel veel workshops kunnen we zo goed als gratis organiseren. Mocht dat niet het geval zijn, dan zouden we die workshops ook niet kunnen organiseren. We zijn alle partners dan ook heel dankbaar voor hun medewerking en zien hier ook duurzame partnerschappen uit voortkomen.

Van Dromen In De Studie Naar Drones In Actie 04

Enkele voorbeelden van workshops

Van dronevliegen tot gastcollege van universiteitsprof

Schrijver in de bib

De gemeente Merelbeke is een grote hulp. Zij stellen bijvoorbeeld de bibliotheek open op momenten dat die normaal niet open is. Daar heeft onder meer een workshop plaatsgevonden met een lokale schrijver.

Dronevliegen

Dankzij onze partner FluxLab hebben we al verschillende keren een workshop dronevliegen georganiseerd op school. Bedoeling is dat de leerlingen die een bouwopleiding volgen hiermee leren werken om bijvoorbeeld problemen aan een dak op te sporen. Leerrijk… maar natuurlijk vinden de meeste leerlingen dat ook heel fijn om te doen.

Je eigen game programmeren

Leerlingen uit een wetenschappelijke richting kregen een workshop om een eigen game te programmeren. Dat zorgt voor echt leerplezier waar de leerlingen iets aan hebben.

Franse film

We werken samen met het kunstenaarsinitiatief PostX dat in de buurt een klein cinemazaaltje uitbaat. De leerlingen kunnen daar een film over een specifiek thema gaan bekijken, gelinkt aan een bepaald thema en/of in het Frans.

Gastcollege van o.a. professor Verhaeghe

Binnenkort komt professor psychologie Paul Verhaeghe een gastcollege geven op onze school. Dat is geregeld via een van onze leerlingen. Die professor gaat zelfs speciaal in op het onderwerp identiteit dat in het leerplan staat.

Ervaringen uit het lokale bedrijfsleven

Een bedrijfsleider van een kmo uit de buurt komt vertellen over hoe ze in zijn bedrijf de coronacrisis hebben aangepakt.

Leerlingen hogeschool geven les

Studenten van hogeschool Howest volgen vaak stage op onze school. Nu zijn leerlingen van onze school naar daar gegaan voor een workshop over hernieuwbare energie die werd gegeven door bachelorstudenten van de hogeschool.

Naar de veeartsenijschool

Ook de veeartsenijschool is hier dichtbij en de leerkracht biologie van derde graad is daar onlangs met een klas een kijkje gaan nemen.

.

GO! nieuwsbrief