maandag 16 oktober 2017
GO! actief burgerschap_2.jpg

Wat je moet weten over het nieuwe vak ‘actief burgerschap’

“Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zal vanaf september 2018 het vak burgerschap uitrollen over heel Vlaanderen”, kopten de kranten groot bij de start van het nieuwe schooljaar. Dat nieuws lokte heel wat vragen uit bij scholen: wordt actief burgerschap een verplicht vak in alle GO! scholen, wie kan het geven, hoe ziet de leerlijn eruit? Wij zetten de belangrijkste antwoorden op een rijtje.

selfie_2.png

Op 1 september 2017 zaten Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder van het GO!) en Hilde Crevits (Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) samen in de klas van Emeliek Garriau voor een les actief burgerschap in GO! Erasmusatheneum De Pinte.  

Het GO! zet volop in op ‘samen leren samenleven’ en lanceert een leerlijn actief burgerschap (LLAB) voor het secundair onderwijs. Vanaf volgend schooljaar hebben scholen de mogelijkheid om een vak actief burgerschap te organiseren in de vrije ruimte.

1. Wordt het vak actief burgerschap een verplicht vak?

De mediaberichtgeving liet uitschijnen dat actief burgerschap vanaf september 2018 een verplicht vak wordt in alle GO! scholen. Dat klopt niet helemaal. Het vak actief burgerschap kan in de vrije ruimte worden georganiseerd, waardoor het tot de vrijheid van de school behoort om het vak al dan niet aan te bieden.
Wél stimuleren we dat scholen het vak organiseren, en biedt de pedagogische begeleidingsdienst (PBD-GO!) scholen de nodige ondersteuning. Zo wordt er een toolkit LLAB ter beschikking gesteld die bestaat uit een handleiding, een abc over actief burgerschap en een leerlijn voor alle onderwijsgraden van het secundair onderwijs. Er wordt ook een opleidingspakket ontwikkeld, dat vanaf schooljaar 2018-2019 in het nascholingsaanbod van het GO! wordt opgenomen.

2. Wie mag het vak actief burgerschap geven?

Het vak kan aangeboden worden in de vrije ruimte. Dit betekent dat het een vrije keuze van de school is om het vak te organiseren en dat er geen bepalingen zijn over de bekwaamheidsbewijzen voor leerkrachten die het vak zouden kunnen geven.

3. Waar en wanneer wordt de leerlijn ter beschikking gesteld?

Dit schooljaar gaan er al tien GO! scholen aan de slag met een ontwerpversie van de leerlijn. Die wordt in de loop van dit schooljaar door het lerend netwerk van pilootscholen verder geoptimaliseerd. Zij zullen expertise, ervaringen en materialen delen rond de leerlijn en lessen actief burgerschap. Bedoeling is dat de kant-en-klare leerlijn tegen 1 september 2018 ter beschikking wordt gesteld aan alle scholen die ermee aan de slag willen. In februari 2018 leveren we een voorlopige versie van de toolkit op. Zodat scholen al aan de slag kunnen met de handleiding om met het gehele team een burgerschapscultuur op school uit te bouwen. Zo kunnen ze op 1 september 2018 op een doordachte wijze met het vak actief burgerschap starten.
 
Scholen die niet in het piloottraject van de LLAB zitten, maar wel volop willen inzetten op burgerschap, kunnen met de burgerschapsbooster aan de slag. Meer informatie over de burgerschapsbooster, hoe je ermee aan de slag gaat en de visie erachter, vind je op de virtuele ruimte Burgerschap op Smartschool.

4. Kan ik een opleiding of nascholing over actief burgerschap volgen?

Het opleidingspakket voor het vak actief burgerschap wordt in het nascholingsaanbod van het GO! opgenomen vanaf het schooljaar 2018-2019.
Naast het vak actief burgerschap, bieden we vandaag wel al andere professionaliseringsinitiatieven aan over burgerschap. Deze opleidingen kan je nu al volgen:

5. Is er een gelijkaardig aanbod voor het basisonderwijs?

Ook elke basisschool heeft de opdracht om kinderen op te voeden tot actieve burgers. Om scholen en leerkrachten hierbij te helpen, ontwikkelde de PBD-GO! een M&M-toolkit Burgerschap.

 

Dit initiatief kadert binnen het GO! strategisch plan (het GO! vormt leerlingen en cursisten tot kritische burgers die samen leren samenleven in een continu veranderende maatschappij). 

IMG_20170901_102453.jpg

Lees het volgende artikel

Ontvang het "Helemaal GO!"-magazine in je mailbox.

Laden...