Nog vragen?

Veelgestelde vragen

Neen. Inschrijven/kandideren in de databank is ook verplicht indien je wil werken in een ander (statutair) wervingsambt dan enkel leraar. Dus ook indien je wil werken als administratief medewerker, CLB-medewerker, kinderverzorg(st)er, … moet je online inschrijven/kandideren. Online kandideren voor logistieke functies zoals buschauffeur, busbegeleider, schoonmaak- en keukenpersoneel, … is niet verplicht, de databank laat het zelfs niet toe. Deze functies worden immers steeds contractueel ingevuld.

Geldig online kandideren/inschrijven kan vanaf 15 april en voor 15 juni. Je kan na 14 juni nog kandideren/inschrijven, maar dan word je beschouwd als een laattijdige kandidaat. Geldige kandidaten hebben steeds voorrang op laattijdige.

Neen, de databank is het hele jaar ‘open’. Kandidaturen na 14 juni worden wel beschouwd als laattijdig en ook zo aangeduid in de databank.

Een kandidatuur is geldig voor één schooljaar. Zolang je een gewoon tijdelijk personeelslid (en dus nog niet TADD-gerechtigd) bent, moet je elk schooljaar opnieuw kandideren.

Neen, je moet niet elk jaar opnieuw alle gegevens invoeren. Je meldt je aan met je identiteitskaart en als je ingelogd bent, dan zijn de rubrieken die je eerder invulde nog zichtbaar, zoals persoonlijke gegevens, diploma’s, werkervaring,…. De rubrieken 'Kandidaturen' en 'Beschikbaarheid' worden wel elk jaar ‘leeggemaakt’. Bij een nieuwe kandidering moet je dus enkel de reeds ingevulde rubrieken nakijken (en eventueel aanpassen) en de rubriek 'Kandidaturen' opnieuw invullen.

Neen, je wordt niet per se gecontacteerd bij elke vacature. Als een directeur een nieuwe vacature heeft, dan kijkt hij eerst in de GO! databank 'EKT' wie zich kandidaat heeft gesteld voor zijn scholengroep. Hij is verplicht om dan eerst de geldige kandidaten te contacteren, vooraleer hij een spontane (laattijdige) kandidaat in dienst kan nemen. Sommige directeurs bellen kandidaten op uit de databank, anderen doen een mailing naar een (groep) geldige kandidaten. Bij een nieuwe vacature moet een directeur ook altijd eerst nagaan of er geen vast benoemde personeelsleden of TADD’ers in aanmerking komen.

We raden elke kandidaat aan om na het online kandideren ook rechtstreeks te solliciteren bij de scholen/instellingen naar zijn keuze. Het curriculum vitae en motivatiebrief kan je per e-mail of per post toesturen aan de directeur. Nadien kan je telefonisch een afspraak maken en een persoonlijk onderhoud vragen. Rechtstreeks solliciteren zorgt ervoor dat je blijk geeft van oprechte interesse in de school. Het is immers de directeur die de personeelsleden aanstelt in tijdelijke wervingsambten.

Zelf nog een vraag? Stuur ze naar info@g-o.be