testcover.jpg

Ons onderwijsnet

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het officieel onderwijs dat georganiseerd wordt voor en door de Vlaamse Gemeenschap. De richtingwijzers van ons pedagogisch project (PPGO!) zijn duidelijk. Echte kansen bieden aan jonge mensen, talenten ontwikkelen en elk talent gelijkwaardig waarderen. Dat is en blijft ook in de 21 eeuw de maatschappelijke opdracht van het GO!.

 

Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen is de missie van het GO! (Gemeenschapsonderwijs) op ruim 1.000 plaatsen in Vlaanderen en Brussel. Meer dan 40.000 medewerkers van het GO! dragen kennis over aan 340.000 leerlingen en cursisten en helpen hen zich te ontplooien tot actieve en positief kritische burgers. Iedereen krijgt daarbij gelijke kansen om talenten te ontwikkelen en te excelleren. Zo bereiken we meer. 

 

 

GO-Koen.jpg
We zijn er als GO! niet alleen voor iedereen, wars van overtuiging of afkomst, we willen ook alle lerenden maximaal ontwikkelen en zoveel mogelijk leerwinst boeken. Door ons kernproces, leerlingen onderwijzen, efficiënter te maken, kunnen we ons onderwijs beter maken. - Koen Pelleriaux