Samenwerken met het GO!

Het GO! ziet participatie als hefboom voor emancipatie en betrokkenheid. Samen leren samenleven doen we vanuit interactie met onze omgeving, zowel op school als in de vrije tijd. Onze scholen en onderwijsinstellingen brengen daarom leerlingen en cursisten in contact met ondernemingen, verenigingen en organisaties in de buurt, om een brede waaier aan leef- en leerervaringen op te doen.

Samen met onze partners gaan we op zoek naar activiteiten waarmee leerlingen de competenties die ze op school verworven hebben kunnen verruimen en verdiepen, verruimen we ons aanbod en versterken we ons beleid. Die samenwerking maakt van onze scholen brede open scholen met een sterke lokale verankering.

 

Contacteer het GO! over een mogelijke samenwerking

GO! info
info@g-o.be
02 790 92 00

Onze partners