Kinderen Bezig In De Klas Rh2

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap = Gelijke kansen + Kwaliteitsvol onderwijs + Samen leren samenleven

Foto Bij Artikel Over E Content KLEIN

E-content ‘kan’ je als leerkracht heel wat mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld te differentiëren in een klasgroep. Kan… want het is belangrijk dat e-content op een goede manier wordt ingezet. Een team werkt daarom binnen het GO! aan een visie en aan concrete tools om de pedagogische kwaliteit van e-content te verhogen. Belangrijk daarbij is de nieuwe toolbox digitale leermidddelen die leerkrachten op weg helpt om op een effectieve manier e-content aan te maken en in te zetten.

Leerlingen GO! Basisschool De Madelief Rh2

Hoe kunnen we met onze chromebooks een zo groot mogelijke leerwinst creëren? In tijden van de digisprong is het een vraagstuk dat menig onderwijsprofessional bezighoudt. GO! basisschool De Madelief in Lokeren nam de vraag vast en liet ze niet meer los. In een schoolcontext waar de meeste leerlingen thuis geen laptop hebben, was de uitdaging des te groter.

Jongeman Aan Laptop In Werkplaats Rh

Scholengroepen, centrale diensten en de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! investeren samen in de ontwikkeling van digitale leermiddelen. Het doel: kwaliteitsvol materiaal dat aansluit bij de leerplannen en over het hele net gedeeld wordt. “Samen leermiddelen maken komt de onderwijskwaliteit ten goede én is pure efficiëntiewinst voor onze leraren”, betoogt afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux.

Leerlingen In Schoolgang Rh

Het GO! zet zijn aanhoudende groei ook dit schooljaar verder. In het leerplichtonderwijs telt het Gemeenschapsonderwijs nu 233.068 leerlingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse februaritelling van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. “We willen elke leerling die bij ons aanklopt het beste onderwijs bieden. Maar het plaatstekort speelt ons parten”, kaart afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux aan. “Infrastructuur is een rem op onze groei.”

Blijf op de hoogte! Abonneer je vandaag nog op de GO! nieuwsbrief

GO! in cijfers

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt in februari 2024 1.654 leerlingen meer dan het jaar ervoor, een toename van 0,71%. Een percentage dat groter is dan dat van de groei van het geboortecijfer (0,47%). Dat blijkt uit de jaarlijkse februaritelling door het Agentschap voor Onderwijsdiensten in het leerplichtonderwijs. Dit schooljaar kozen 233.068 leerlingen voor een GO! school.

2021-2022

226.853

2022-2023

231.414

2023-2024

233.068

0,71

groeipercentage

Leerlingencijfers 2 Rh