Cover Mei 2023 Lang

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap = Gelijke kansen + Kwaliteitsvol onderwijs + Samen leren samenleven

Ondertekening Samenwerking Partners Gezondheid 0

Op 26 september tekenen het GO! en zijn gezondheidspartners hun samenwerkingsovereenkomsten. Het GO! gaat structureel samenwerken met het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse schoolsportorganisatie MOEV, Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid (Sensoa), het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) om onderling expertise, informatie en materialen te delen of die samen te ontwikkelen.

Geert Van Hoof Met Gitaar Rh2

Het leven is iets wonderlijks. Toch gaan we daar vaak zomaar aan voorbij. Tot soms heel moeilijk nieuws met de deur in huis valt. Een collega die plots ziek wordt om nooit meer beter te worden. Zoals Sylvia uit GO! scholengroep 5. Een trouwe collega van tientallen jaren. Ze heeft nog één grote wens: met de hele familie samen naar Disneyland. Geert Van Hoof, algemeen directeur van de scholengroep haalt er zijn gitaar bij om dat voor haar nog te helpen lukken. Op vrijdag 3 november geven hij en een muzikale makker een benefietoptreden. 

Leerkracht In Contact Met Leerling Via Computer Rh

Tijdens de coronacrisis schakelden scholen noodgedwongen over op afstandsonderwijs. Sindsdien denken veel scholen na over de voordelen van hybride lesvormen waarbij de leerling de lessen deels op afstand kan volgen. In maart maakte de Vlaamse Regering het mogelijk voor secundaire scholen om een deel van de lestijd met afstandsonderwijs te vullen. Eén op de drie secundaire scholen van het GO! gaat hier volgend jaar ook effectief mee aan de slag.

Persmoment Overdracht Buo Internaten Van Onderwijs Naar Welzijn Koen Spreekt Publiek Toe

Twintig GO! internaten verbonden aan scholen voor buitengewoon onderwijs worden op 1 september overgeheveld naar het beleidsdomein Welzijn. Zo garanderen we dat de 1.300 kinderen en jongeren die in deze GO! voorzieningen verblijven dezelfde mogelijkheden en rechten genieten als bewoners van andere voorzieningen.

Blijf op de hoogte! Abonneer je vandaag nog op de GO! nieuwsbrief

GO! in cijfers

Het leerlingenaantal van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit de jaarlijkse februaritelling in het leerplichtonderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het GO! telt nu 231.497 leerlingen, dat zijn er 4.647 meer dan in februari 2022.

2020-2021

222.258

2021-2022

226.850

2022-2023

231.497

2,05

groeipercentage

Leerlingencijfers 2 Rh