Lerarenkamer Rh (1)

GO! = Gelijke kansen + Kwaliteitsvol onderwijs + Samen leren samenleven

Kinderen In Rij Voor Schoolmaaltijd Rh

Het GO! vindt dat kosteloze en gezonde maaltijden voor kinderen en jongeren op school een ernstig en diepgaand debat verdienen. Een publieke investering in gezonde maaltijden op school kan op termijn een aantal belangrijke voordelen opleveren. Afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux licht toe.

Fluxus Turnhout Sfeer 66

Was een school aansturen vroeger al niet eenvoudig, vandaag is het dat zeker niet. Gelukkig is er nu ook meer ondersteuning voor schoolleiders en -teams. Als sociaal pedagoog en leerkracht van opleiding begeleidt Katrien Vergauwen al 20 jaar onderwijsteams en schoolleiders binnen hun specifieke schoolcontext.

GO! Talentenschool Turnhout Campus Boomgaard GO! Pro

Binnen het programma e-content lopen dit schooljaar verschillende projecten om digitale leermiddelen te ontwikkelen voor noden die onze leerkrachten ervaren. Zo was er tot voor kort geen specifieke GO! methode voor klassieke talen in de eerste graad. Daar komt nu verandering in dankzij het initiatief van enkele gedreven GO! leerkrachten.

Vier Kinderen In Een Leefruimte Op School 1200X800

Jongeren die in een gemeenschapsinstelling verblijven, kunnen tijdelijk niet naar school gaan. De instelling biedt dan zelf onderwijs aan. In de realiteit hebben deze jongeren vaak geen toegang tot volwaardig onderwijs. Vanuit zijn missie om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen voor iedereen, was het GO! bereid om het onderwijs in de drie gemeenschapsinstellingen te voorzien. Tijdens de laatste plenaire zitting van deze legislatuur heeft het Vlaams Parlement de regelgeving goedgekeurd om dit mogelijk te maken. Vanaf 1 september 2025 zal het GO! onderwijs aanbieden voor de jongeren in de gemeenschapsinstellingen.

Blijf op de hoogte! Abonneer je vandaag nog op de GO! nieuwsbrief

GO! in cijfers

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt in februari 2024 1.654 leerlingen meer dan het jaar ervoor, een toename van 0,71%. Een percentage dat groter is dan dat van de groei van het geboortecijfer (0,47%). Dat blijkt uit de jaarlijkse februaritelling door het Agentschap voor Onderwijsdiensten in het leerplichtonderwijs. Dit schooljaar kozen 233.068 leerlingen voor een GO! school.

2021-2022

226.853

2022-2023

231.414

2023-2024

233.068

0,71

groeipercentage

Leerlingencijfers 2 Rh