Een aanstelling in een school of andere instelling start bij het verplicht kandideren

Kandideer nu bij het GO!

Of je nu wil lesgeven, een administratieve, ondersteunende of opvoedende functie in een school of instelling zoekt of in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) wil aangesteld worden, kandideren via de online toepassing Elektronisch Kandideren Tijdelijken is verplicht bij het GO!. Pas nadien kan je actief op zoek naar openstaande vacatures bij een GO! school of instelling.

Alle informatie over het elektronisch kandideren kan je nalezen in de Oproep.

 

Je kandidaat stellen voor een tijdelijke aanstelling doe je tussen 15 april en 15 juni (van het voorgaande schooljaar). Je gegevens worden bewaard in een beveiligde GO! databank. Vervolgens kan je een opdracht toegekend krijgen voor een deel van een schooljaar of voor een volledig schooljaar tot ten laatste 30 juni van het lopende schooljaar. Als je kandideert op deze manier (vóór 15 juni) heb je voorrang bij aanstelling en kunnen directeurs die op zoek zijn naar personeel je ook gemakkelijk vinden.

Vergeet niet jaarlijks je kandidatuur online te hernieuwen, je gegevens na te kijken en aan te passen waar nodig!

Voor functies binnen de centrale diensten van het GO! in Brussel is kandideren in de online databank niet nodig.

Vacatures bij scholen, scholengroepen, internaten of centra voor leerlingenbegeleiding

Nadat je gekandideerd hebt in de onlinetoepassing Elektronisch Kandideren Tijdelijken ga je actief op zoek naar vacatures bij scholen, scholengroepen, internaten of centra voor leerlingenbegeleiding. Schrijf de scholen of instellingen aan waar je graag aan de slag wil.

Via de schoolzoeker vind je onze scholen en instellingen op postnummer van de gemeente.

In de VDAB-databank ‘GO! vacatures’ vind je alle vacatures voor vervangingsopdrachten die niet of moeilijk ingevuld raken. Interessant als je meteen in een van onze instellingen aan de slag wil.

Werk je al in een van onze scholen of scholengroepen? Dan vind je alle informatie over selectie- en bevorderingsambten op GO! pro, het kennisplatform voor onze GO! professionals.

Vacatures bij de centrale diensten van het GO!

Binnen de centrale diensten van het GO! in Brussel onderscheiden we de administratieve diensten en de pedagogische begeleidingsdiensten. Kandideren in de online toepassing voor jobs in deze diensten is niet van toepassing.

De centrale diensten van het GO! werken dienstverlenend en ondersteunend naar scholen en scholengroepen toe. Ze beschikken over een eigen personeelsplan en vallen onder een andere personeelsregelgeving dan het personeel in scholen en scholengroepen. 

Vacatures voor de administratieve diensten vind je op Werken voor Vlaanderenwww.vdab.be en op GO! pro, het kennisplatform voor de GO! professional.

Wil je werken bij de pedagogische begeleidingsdiensten, dan zoek je op www.vdab.be of op GO! pro, het kennisplatform voor de GO! professional.

Veelgestelde vragen

Neen. Inschrijven/kandideren in de databank is ook verplicht indien je wil werken in een ander (statutair) wervingsambt dan enkel leraar. Dus ook indien je wil werken als administratief medewerker, CLB-medewerker, kinderverzorg(st)er, … moet je online inschrijven/kandideren. Online kandideren voor logistieke functies zoals buschauffeur, busbegeleider, schoonmaak- en keukenpersoneel, … is niet verplicht, de databank laat het zelfs niet toe. Deze functies worden immers steeds contractueel ingevuld.

Geldig online kandideren/inschrijven kan vanaf 15 april en voor 15 juni. Je kan na 14 juni nog kandideren/inschrijven, maar dan word je beschouwd als een laattijdige kandidaat. Geldige kandidaten hebben steeds voorrang op laattijdige.

Neen, de databank is het hele jaar ‘open’. Kandidaturen na 14 juni worden wel beschouwd als laattijdig en ook zo aangeduid in de databank.

Een kandidatuur is geldig voor één schooljaar. Zolang je een gewoon tijdelijk personeelslid (en dus nog niet TADD-gerechtigd) bent, moet je elk schooljaar opnieuw kandideren.

Neen, je moet niet elk jaar opnieuw alle gegevens invoeren. Je meldt je aan met je identiteitskaart en als je ingelogd bent, dan zijn de rubrieken die je eerder invulde nog zichtbaar, zoals persoonlijke gegevens, diploma’s, werkervaring,…. De rubrieken 'Kandidaturen' en 'Beschikbaarheid' worden wel elk jaar ‘leeggemaakt’. Bij een nieuwe kandidering moet je dus enkel de reeds ingevulde rubrieken nakijken (en eventueel aanpassen) en de rubriek 'Kandidaturen' opnieuw invullen.

Neen, je wordt niet per se gecontacteerd bij elke vacature. Als een directeur een nieuwe vacature heeft, dan kijkt hij eerst in de GO! databank 'EKT' wie zich kandidaat heeft gesteld voor zijn scholengroep. Hij is verplicht om dan eerst de geldige kandidaten te contacteren, vooraleer hij een spontane (laattijdige) kandidaat in dienst kan nemen. Sommige directeurs bellen kandidaten op uit de databank, anderen doen een mailing naar een (groep) geldige kandidaten. Bij een nieuwe vacature moet een directeur ook altijd eerst nagaan of er geen vast benoemde personeelsleden of TADD’ers in aanmerking komen.

We raden elke kandidaat aan om na het online kandideren ook rechtstreeks te solliciteren bij de scholen/instellingen naar zijn keuze. Het curriculum vitae en motivatiebrief kan je per e-mail of per post toesturen aan de directeur. Nadien kan je telefonisch een afspraak maken en een persoonlijk onderhoud vragen. Rechtstreeks solliciteren zorgt ervoor dat je blijk geeft van oprechte interesse in de school. Het is immers de directeur die de personeelsleden aanstelt in tijdelijke wervingsambten.

Zelf nog een vraag? Stuur ze naar info@g-o.be