Agentschap Informatie Vlaanderen

Het Agentschap Informatie Vlaanderen werd in 2016 opgericht en brengt enkele oudere agentschappen samen. Dit nieuwe agentschap omvat het vroegere Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) en CORVE, de Coördinatiecel Vlaams e-government, die in enkele jaren tijd heel wat in de steigers heeft gezet op het vlak van gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten. Het Agentschap Informatie Vlaanderen heeft als missie een coherent overheid-breed informatiebeleid te ontwikkelen en er mede voor te zorgen dat de Vlaamse overheid uitgroeit tot een informatiegedreven overheid.

aiv.png
  • Samenwerking met het GO! sinds 2016, het ontstaan van het Agentschap Informatie Vlaanderen.

  • Informatie Vlaanderen ondersteunt het GO! op het vlak van informatieverwerking, -beheer, -ontsluiting, …, biedt een centraal informatie- en documentatiepunt aan, ondersteunt en adviseert het GO! in het uitwerken van GIS-analyses; en werkt oplossingen uit om informatie in bedrijfsprocessen te integreren...

Meer informatie over deze partner