Agentschap Jongerenwelzijn

Het Vlaams beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin biedt zorg, hulp en ondersteuning, ingebed in de samenleving, in samenwerking met de voorzieningen, de belanghebbenden en andere beleidsdomeinen en overheden. In zijn dienstverlening respecteert en bevordert het beleidsdomein de basisrechten van iedereen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare en voor een gelijke toegang tot gelijkwaardige zorg.

jongerenwelzijn.jpg
  • samenwerking met het GO! sinds 2013.

  • Het Vlaams beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werkt samen met het GO! aan een kwaliteitsbeleid voor de internaten met permanente openstelling (IPO’s). De IPO’s bieden verblijf en begeleiding aan kinderen en jongeren die nood hebben aan een gecombineerd verblijf op school- en schoolvrije dagen. Deze kinderen en jongeren komen meestal uit een problematische opvoedingssituatie en worden naar een IPO toegeleid door de Jeugdrechtbank, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of het CLB. De IPO’s bieden perspectief opmaat van elk kind of jongere op het vlak van pleegzorg, dagbesteding, tewerkstelling, vervolgonderwijs, e.d. Door de overgang naar Welzijn kunnen onze IPO’s (h)erkend worden binnen de integrale jeugdhulp. Die (h)erkenning biedt ook waarborgen voor de vrije schoolkeuze van ouders.

Meer informatie over deze partner