Awel (voorheen Kinder- en Jongerentelefoon)

Het GO! werkt samen met Awel vzw om zijn gezondheidsbeleid te helpen realiseren. Het GO! kan onder meer gebruikmaken van hun expertise en hun aanbod aan materialen en opleidingen.

awelLogo.jpg
  • Stelt expertise ter beschikking rond online hulpverlening aan jongeren vanaf 12 jaar die een luisterend oor nodig hebben of advies over zaken die hen bezighouden.

Meer informatie over deze partner