Erasmushogeschool Brussel (EhB)

EhB verstrekt hoger onderwijs in een pluralistisch perspectief, gericht op een actieve erkenning en waardering van de verschillende ideologische, filosofische en godsdienstige strekkingen, en met de bestuurlijke autonomie als grondslag.

ehb.jpg
  • Samenwerking met GO! sinds het ontstaan van EhB in 1995.

  • Het kenniscentrum werkt mee in het kader van bachelortaken, voor het inzetten van stagiairs voor de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang op onze domeinen en voor stages gelinkt aan pedagogische ondersteuning in de kinderopvang op een GO! domein.

  • Het GO! werkt samen met EhB in het kader van de lerarenopleiding, in het kader van zijn stagebeleid, voor de organisatie van het hoger beroepsonderwijs en op het vlak van infrastructuur.

  • Om de kinderdagverblijven en het voor- en naschools toezicht te ondersteunen, werkt het GO! nauw samen met EhB om taalstimulerende acties opzetten.

  • De Erasmushogeschool Brussel telt 20 professionele bacheloreopleidigen en 7 academische kunstopleidingen. Daarnaast biedt de hogeschool meerdere voortgezette opleidingen (banaba's), en via het centrum voor permanente vorming EhB+ ook postgraduaten en bij- en nascholingen aan.

Meer informatie over deze partner