Fedasil

Fedasil is een instelling van openbaar nut die instaat voor de opvang van asielzoekers en voor het observeren en oriënteren van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Het agentschap biedt ook sociale, psychische en medische begeleiding en materiële hulp, het laatste i.s.m. gemeenten en het Rode Kruis. Sinds oktober 2014 staat Fedasil onder het toezicht van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Fedasil_nl.jpg
  • samenwerking met het GO! sinds de samenwerking met Fedasil groeide naar aanleiding van de recente vluchtelingencrisis.

  • Teams in de centra voor volwassenenonderwijs komen vooral via de NT2-les in contact met cursisten die een asielaanvraag in België hebben ingediend. Fedasil biedt de CVO’s inhoudelijke ondersteuning en een antwoord op allerhande vragen rond deze materie.

Meer informatie over deze partner