Hogeschool PXL

Hogeschool PXL verstrekt hoger onderwijs in een pluralistisch perspectief, gericht op een actieve erkenning en waardering van de verschillende ideologische, filosofische en godsdienstige strekkingen, en met de bestuurlijke autonomie als grondslag.

logo_pxl_hogeschool.png
  • Samenwerking met het GO! sinds het ontstaan van Hogeschool PXL. In 2013 fuseerde XIOS hogeschool met de Provinciale Hogeschool Limburg tot Hogeschool PXL. Het GO! werkte sinds 1995 samen met XIOS hogeschool.

  • Het GO! werkt samen met Hogeschool PXL in het kader van de lerarenopleiding, in het kader van zijn stagebeleid, voor de organisatie van het hoger beroepsonderwijs en op het vlak van infrastructuur.

Meer informatie over deze partner