Hogeschool West-Vlaanderen (Howest)

Howest verstrekt hoger onderwijs in een pluralistisch perspectief, gericht op een actieve erkenning en waardering van de verschillende ideologische, filosofische en godsdienstige strekkingen, en met de bestuurlijke autonomie als grondslag.

logo_howest.png
  • Samenwerking met het GO! sinds het ontstaan van Howest in 1995.

  • Het GO! werkt samen met Howest in het kader van de lerarenopleiding, in het kader van zijn stagebeleid, voor de organisatie van het hoger beroepsonderwijs en op het vlak van infrastructuur.

Meer informatie over deze partner