Huis van het Nederlands Brussel

Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering, de twee stedelijke agentschappen voor integratie en inburgering (Antwerpen en Gent) en het Huis van het Nederlands Brussel zijn de opvolgers van de voormalige Huizen van het Nederlands. Samen zijn zij bevoegd voor de intake, screening en doorverwijzing naar een gepast aanbod Nederlands Tweede Taal (NT2) van anderstaligen die aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben. Ze hebben ook de opdracht om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Huis-van-het-Nederlands-logo-Persregio-Dender.jpg
  • samenwerking met het GO! sinds 2004 – bij de oprichting van de Huizen van het Nederlands.

  • De regierol van de agentschappen en het Huis van het Nederlands Brussel vormt een belangrijk uitgangspunt bij het uittekenen van een NT2-beleid.

Meer informatie over deze partner