IPV - Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid

Om de centra voor deeltijds onderwijs te ondersteunen, werkt het GO! nauw samen met de verschillende sectorpartners. Deze partners helpen de opleidingen promoten, verstrekken informatie en bieden onder meer nascholingen voor leerkrachten, leerlingen en dus toekomstige werknemers.

ipv_logo.jpg
  • opleidingscentrum van en voor de voedingsnijverheid.

  • biedt opleidingen en didactisch materiaal voor leerkrachten.

  • informeert over de nieuwe tendensen in de sector.

Meer informatie over deze partner