Kind & Gezin

Om de kinderdagverblijven en het voor- en naschools toezicht te ondersteunen, werkt het GO! nauw samen met verschillende organisaties en verenigingen die opleidingen en coaching verzorgen en taalstimulerende acties opzetten.

logo-Kind-en-Gezin.png
  • werkt samen met het GO! via de externe advieswerkgroep ‘Taalstimulering en meertaligheid’, de werkgroep ‘Sociale Functie en de werkgroep ‘MeMoQ’.

Meer informatie over deze partner