Krijt vzw

Maar liefst 1 op 5 kinderen in België groeit op in armoede. Deze kinderen krijgen thuis minder ontwikkelingskansen dan anderen, maar ook op school ondervinden ze hierdoor problemen. Vzw Krijt ondersteunt scholen om deze drempels niet enkel te identificeren, maar om een beleid te ontwikkelen om deze drempels zo goed mogelijk weg te werken.

Krijt Logo Normaal Rh
  • maakt schoolpersoneel armoedevaardig door te sensibiliseren rond het thema armoede en we ontkrachten vooroordelen over armoede.

  • ondersteunt scholen om het aantal onbetaalde schoolfacturen te doen dalen door te streven naar een gezond financieel beleid voor de school waarbij iedereen gelijke kansen krijgt.

  • informeert en adviseert scholen op verschillende manieren. Krijt vzw installeert een hulplijn voor scholen en partners en deelt haar deskundigheid door het ontwikkelen van werkinstrumenten voor scholen die gedeeld kunnen worden via een online educatief platform.

  • brengt scholen samen en bevordert uitwisseling.

  • helpt scholen met het uitbouwen van een netwerk.