Logos vormingsfonds internationale handel, vervoer en logistiek

Om de centra voor deeltijds onderwijs te ondersteunen, werkt het GO! nauw samen met de verschillende sectorpartners. Deze partners helpen de opleidingen promoten, verstrekken informatie en bieden onder meer nascholingen voor leerkrachten, leerlingen en dus toekomstige werknemers.

Logos.png
  • zorgt er mee voor dat de bedrijven uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek werknemers vinden die over de nodige competenties beschikken en dat meer jongeren snel een job vinden waarin ze hun talenten ten volle kunnen benutten.

  • biedt sectorgerichte opleidingen voor leerkrachten, ondersteunt bij het zoeken naar stage- en werkervaringsplaatsen, organiseert studiedagen voor leerkrachten, biedt tips voor educatief materiaal in de lessen.

Meer informatie over deze partner