Netwerk tegen Armoede

In het Netwerk tegen Armoede werken 61 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen samen met het uiteindelijke doel armoede uit te bannen. Deze verenigingen werken volgens 6 criteria. Mensen in armoede nemen er op alle niveaus het woord.

Logo Netweork Tegen Armoede
  • De verenigingen kunnen voor ondersteuning, vorming en uitwisseling een beroep doen op het Netwerk tegen Armoede.

  • De ervaringen van mensen in armoede zijn de basis om naar de overheid, diensten, het middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie te stappen.

  • Ook op juridisch vlak ondernemen ze acties.