Profo vzw

Om de centra voor deeltijds onderwijs te ondersteunen, werkt het GO! nauw samen met de verschillende sectorpartners. Deze partners helpen de opleidingen promoten, verstrekken informatie en bieden onder meer nascholingen voor leerkrachten, leerlingen en dus toekomstige werknemers.

logo-profo.jpg
  • onafhankelijke vzw, gegroeid uit de filosofie van het GO!

  • organiseert persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten en brugprojecten voor jongeren uit de verschillende systemen van leren en werken.

Meer informatie over deze partner