Speelbank.be

Om de kinderdagverblijven en het voor- en naschools toezicht te ondersteunen, werkt het GO! nauw samen met verschillende organisaties en verenigingen die opleidingen en coaching verzorgen en taalstimulerende acties opzetten.

speelbank.png
  • Werkt samen om inspirerende speelactiviteiten voor kinderen tot drie jaar te verzamelen.

Meer informatie over deze partner