VIVO - Vlaams Instituut voor vorming en opleiding in de social profit

Om de centra voor deeltijds onderwijs te ondersteunen, werkt het GO! nauw samen met de verschillende sectorpartners. Deze partners helpen de opleidingen promoten, verstrekken informatie en bieden onder meer nascholingen voor leerkrachten, leerlingen en dus toekomstige werknemers.

VIVO_logo.jpg
  • helpt nonprofitorganisaties om leerlingen van het deeltijds onderwijs een kwaliteitsvolle werkervaringsplaats aan te bieden.

Meer informatie over deze partner