Vormelek

Om de centra voor deeltijds onderwijs te ondersteunen, werkt het GO! nauw samen met de verschillende sectorpartners. Deze partners helpen de opleidingen promoten, verstrekken informatie en bieden onder meer nascholingen voor leerkrachten, leerlingen en dus toekomstige werknemers.

logoVormelek_Formelec.gif
  • promoot de opleidingen elektriciteit.

  • informeert leerkrachten elektriciteit via de portaalsite www.stroomopwaarts.be.

Meer informatie over deze partner