dinsdag 18 april 2023

100 leerlingen van het GO! formuleren aanbevelingen voor volgende Vlaamse regering

Op 17 april trokken ruim 100 leerlingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap naar het Vlaams Parlement. Ze gingen er in debat en formuleerden aanbevelingen voor de volgende Vlaamse regering.

Leerlingen In Vlaams Parlement Rh


Beleidsaanbevelingen door leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals

In de aanloop naar de verkiezingen in 2024 stelt het GO! een memorandum samen met beleidsaanbevelingen voor de toekomstige Vlaamse regering. De inhoud van dat memorandum wordt bepaald door onderwijsprofessionals uit scholen, instellingen en scholengroepen en met inspraak van ouders en leerlingen.

• Via een onlinebevraging bereikte het GO! 130 ouders, 764 leerlingen en
   meer dan 6.600 onderwijsprofessionals.
• Experts en minderheidsgroepen werden samengebracht in focusgroepen.
• Colleges van schooldirecteurs brachten per scholengroep prioriteiten in kaart.
• Tijdens vijf regionale sessies werden de beleidsaanbevelingen verder uitgediept.

Behalve onderwijsprofessionals en ouders werken ook leerlingen mee aan het memorandum van het GO!. 764 leerlingen namen deel aan een onlinebevraging. Met de resultaten uit deze bevraging gingen 120 leerlingenambassadeurs aan de slag tijdens vijf regionale workshops. Leerlingen vragen om afstandsleren in te voeren, vragen onderwijs en ondersteuning op maat op basis van gelijke kansen, pleiten voor flexibele leertrajecten en willen dat leraren begeleid worden doorheen hun loopbaan. Ze willen scholen met betere sportinfrastructuur die ook opengesteld wordt na de schooluren. Ze zijn voorstander van een maximumfactuur in het secundair onderwijs en vragen een beleid rond de aankoop van laptops op scholen.

Een leerlingenparlement in het Vlaams Parlement vormde het sluitstuk. Meer dan honderd leerlingen - van het derde leerjaar tot het zevende specialisatiejaar - formuleerden 12 concrete beleidsaanbevelingen en gingen erover in debat in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement, gevolgd door een stemming in het halfrond.

Uitkomst van de stemming

Leerlingen vragen dat hun stem belangrijker wordt in beleidsbeslissingen en vinden vlot en veilig vervoer van en naar de school een prioriteit voor de beleidsmakers. Daarnaast vragen ze aandacht voor schoolkosten en voor het omgaan met culturele verschillen op school. Ze pleiten voor meer ruimte om hun curriculum zelf vorm te geven, door meer keuzevakken mogelijk te maken. Prioriteiten voor hen zijn (mentaal) welzijn en gelijke kansen.

• Simon Aerts en Dries Lenchant (derde jaar so, Campus De Vesten in Herentals) werden gevraagd door hun leerkracht actief burgerschap om aan het leerlingenparlement deel te nemen. Voor hen past deze namiddag helemaal in het lessenpakket: "De lessen burgerschap zijn belangrijk en ook héél leerrijk. Het was ook echt tof om hier vandaag te zijn."

• Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!: “Het is voor ons ontzettend belangrijk dat we de stem van onze professionals, ouders én leerlingen kenbaar maken bij onze beleidsmakers. De verkiezingen zijn een belangrijk momentum om het beleid te tonen wat er nodig is om ons onderwijs verder te versterken.”

“De leerlingen die vandaag deelnamen aan ons leerlingenparlement geven mij hoop voor de toekomst. Stuk voor stuk geëngageerde jongeren met een duidelijke visie, die hun stem willen laten horen. Het is aan ons om hun aanbevelingen, samen met die van onze collega’s uit scholen en scholengroepen, aan de beleidsmakers voor te leggen.”

GO! schrijft beleidsaanbevelingen uit in een memorandum

Het GO! verwerkt die aanbevelingen samen met de input van onderwijsprofessionals en ouders, in een memorandum voor de toekomstige Vlaamse regering. Dat wil het in januari 2024 overhandigen aan de Vlaamse politieke partijen.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be