woensdag 04 oktober 2023

226.304 leerlingen kiezen voor het GO!

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt dit jaar 1.047 leerlingen meer dan in 2022, wat ongeveer gelijk is aan de stijging in Vlaanderen. Dat blijkt uit de jaarlijkse spoedtelling door het Agentschap voor Onderwijsdiensten in het leerplichtonderwijs. Dit schooljaar kozen 226.304 leerlingen voor een GO! school. De keerzijde is dat het GO! steeds meer leerlingen moet weigeren wegens capaciteitstekort. Dit jaar konden 7.865 leerlingen niet terecht in de GO! school van hun keuze. Een stijging van ruim 23% ten opzichte van vorig jaar.

Leerlingencijfersoktober2023c Klein

Het GO! groeit met 1.047 leerlingen en ziet zijn leerlingenaantal zo toenemen met 0,46% tot 226.304. Hierdoor stijgt ook het marktaandeel van het GO! verder tot 18,89%. “Het GO! wil elke leerling zover mogelijk brengen, met oog voor elk talent. Die missie spreekt duidelijk aan bij leerlingen en hun ouders”, zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Onze onderwijsteams koppelen kwaliteit aan goede zorgen en gaan zo voor de beste onderwijskansen. Dat loont.”

Cijfers Regulier Onderwijs Rh

Meer scholen moeten leerlingen weigeren wegens plaatstekort

De groeiende aantrekkingskracht van het GO! heeft ook een keerzijde. Dit jaar vond het GO! geen plaats voor 7.865 leerlingen, vorig jaar waren dat er nog 6.380. Dat is een stijging van 23,7%. Het groeiende aantal weigeringen wijst op een steeds nijpender capaciteitstekort in het onderwijsnet van de Vlaamse Gemeenschap. Koen Pelleriaux: “Het GO! heeft de taak om de vrije schoolkeuze te vrijwaren. Veel directeurs geven aan dat ze met te kleine infrastructuur kampen, waardoor ze leerlingen moeten weigeren en wij als net die vrije keuze niet kunnen garanderen. We vragen dan ook aan de volgende Vlaamse regering om te investeren in capaciteitsuitbreiding van het GO!, zodat we onze grondwettelijke opdracht kunnen vervullen.”

OKAN en duaal leren

Na de forse stijging in OKAN (onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers) van vorig jaar, onder invloed van de inval van Rusland in Oekraïne, is er dit jaar bij alle onderwijsverstrekkers een daling van het aantal leerlingen in OKAN. Ook dit jaar neemt het GO! hier een marktaandeel van 31% voor zijn rekening.

Het aantal leerlingen in duaal leren stijgt opnieuw, van 1.115 naar 1.775. Dit is te verklaren door de verdere inkanteling van het aanbod ‘leren en werken’ in duaal leren.

Cijfers OKAN Rh

Buitengewoon onderwijs en B-stroom

Bij het GO! lopen 15.082 leerlingen school in het buitengewoon onderwijs. In vergelijking met vijf jaar geleden (2018-19) betekent dat een stijging van 23,8%. Hierdoor voelen ook deze scholen de capaciteitsdruk en krijgen steeds meer leerlingen geen geschikte school toegewezen.

Sinds de start van de modernisering in september 2019 steeg het aantal leerlingen in het eerste jaar B-stroom (1B) voor alle onderwijsverstrekkers samen van 8.584 naar 10.322 (+ 20,25%). Het GO! neemt daarvan 2.755 leerlingen voor zijn rekening. Dat is een marktaandeel van 26,69% en een toename van 22,01% ten opzichte van september 2019.

Cijfers Buitengewoon Rh

.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be