vrijdag 05 mei 2023

600 onderwijsprofessionals op GO! congres over 'wendkracht'

Het GO! brengt schooldirecteurs uit heel Vlaanderen samen rond het thema ‘wendkracht’. Die is nodig om uitdagingen aan te pakken en ons onderwijs duurzaam te versterken en te verbeteren. Het congres is voor het GO! een momentum om de wendkracht van zijn directeurs te waarderen én tegelijkertijd verder aan te wakkeren. Dat gebeurt aan de hand van 10 inspirerende praktijkvoorbeelden.

Koenpelleriaux Op GO! Wendkracht Rh

Waardering voor wendbaarheid

Het GO! bracht 600 onderwijsprofessionals, voornamelijk schooldirecteurs, samen tijdens een congres met als centraal thema ‘Wendkracht’. Wendkracht is wat schooldirecties elke dag opnieuw uit de kast halen. Want corona is lang niet de enige moeilijkheid die de voorbije jaren hun onderwijspad kruiste. Ook de energiecrisis, de opvang van vluchtelingen en uiteraard het lerarentekort hadden en hebben een stevige impact. Deelnemers krijgen handvatten om vanuit die wendkracht dergelijke uitdagingen het hoofd te bieden en tot duurzame verbeteringen te komen. Die inspiratie komt vanuit het eigen net: in tien inspiratiesessies tonen collega's uit scholen, scholengroepen en centrale diensten hoe zij bouwen aan kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs.

Geerts De Soete Op GO! Wendkracht Rh

10 inspiratiesessies, recht van de klasvloer

Tien sessies bieden de deelnemers inspiratie om aan de slag te gaan met personeelsbeleid, onderwijsorganisatie, infrastructuur, digitalisering, samenwerking met de bedrijfswereld en met verandering in het algemeen.

“Drie jaar geleden lanceerde het GO! een nieuw strategisch plan om kwaliteitsvol onderwijs te blijven bieden in een steeds veranderende samenleving. Dat plan is intussen geen toekomstmuziek meer, maar een realiteit in heel wat GO! scholen en instellingen”, zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Daarom organiseren we een congres waarbij we onze schoolleiders en collega’s samenbrengen en inspireren. We leren uit onze ervaringen en delen kennis met mekaar, dat is immers de sterkte van ons net. En we willen ook onze schoolteams bedanken, dankzij hen staan we vandaag zo ver.” 


_______________
Foto's
Bovenaan: Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!
Midden: Geert De Soete, voorzitter Raad van het GO!

.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

Strategisch Plan GO! 2030

Poolstervisie
  • Een maatschappij in verandering verdient onderwijs dat zorgvuldig omgaat met de evoluties die daar een bepalende rol in spelen.

  • Wetenschappelijk onderzoek is hierbij richtinggevend, verhogen van leerwinst, leervermogen en leermotivatie het doel.

  • Het Strategisch Plan GO! 2030 beschrijft hoe ons net dit tegen 2030 wil realiseren.

Lees meer over Strategisch Plan GO! 2030