woensdag 15 december 2021

De Warmste Week steunt kinderen in onze internaten met permanente openstelling 

265 kinderen en jongeren verblijven in het weekend, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties in internaten met permanente openstelling (IPO’s). Vaak gaat het over kwetsbare kinderen met complexe hulpvragen. Het IPO is hun thuis. Speciaal voor hen werd onder de GO! foundation het project ‘Een warme IPO-kamer' geboren. Het initiatief werd geselecteerd als een van de 200 hartverwarmende projecten voor De Warmste Week 2021.

IPO GO Internaat Turnhout Rh


Kinderen en jongeren in de jeugdhulp hebben bijkomende uitdagingen wat hun identiteitsvorming betreft. Als reactie op het moeilijke parcours dat ze liepen, zoeken ze soms veel dieper en bewuster naar hun identiteit. De IPO’s willen hun kinderen en jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van de eigen identiteit. De eigen leefomgeving mee vorm geven is daarbinnen een belangrijk punt.
 

Maar IPO’s beschikken over beperkte middelen. Budgettaire ruimte om de kamers op maat van elk kind in te richten, is er niet. Dankzij de giften aan De Warmste Week zullen de kinderen en jongeren hun kamer een persoonlijke toets kunnen geven. Het ingezamelde bedrag mogen de kinderen en jongeren zelf besteden aan de aankleding van hun kamer.  

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, is vereerd dat ‘Een warme IPO-kamer' een van de tweehonderd projecten werd voor De Warmste Week 2021: De kinderen en jongeren in onze internaten met permanente openstelling hebben niet het gemakkelijkste parcours afgelegd. Het internaat moet dan ook een vertrouwde plek zijn waar ze zich thuis voelen. Daarom is het belangrijk dat ze hun kamer zelf een beetje kunnen inrichten. Een zeer mooi initiatief van de GO! foundation die mee timmert aan gelijke kansen voor elke leerling. 

Steun mee 

Je kan dit project zelf ook steunen door te doneren aan de Warmste Week of, nog beter, door rechtstreeks te doneren aan de GO! foundation. Dan gaat het volledige bedrag naar deze actie en vanaf 40 euro op jaarbasis geniet je van 45% fiscaal voordeel en ontvang je een fiscaal attest in maart. 

 

.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

Actief burgerschap

GO-76.jpg
  • Het GO! wil zijn leerlingen maximaal voorbereiden om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook actief mee vorm te geven. In het PPGO! krijgt actief burgerschap een centrale plaats om het 'Samen leren samenleven' concreet waar te maken.” 

  • De GO! waarden respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid zijn richtinggevend. Actief burgerschap betekent dat we zowel binnen als buiten de school deze waarden stimuleren.

Lees meer over Actief burgerschap