zaterdag 05 maart 2016

Duaal leren, hefboom voor gelijke onderwijskansen

“Duaal leren is een belangrijk middel om het aantal vroegtijdige schoolverlaters te doen afnemen.” Dat zegt Raymonda Verdyck naar aanleiding van de tweede hoorzitting over duaal leren in de commissie onderwijs vandaag. “Het GO! heeft al een lange weg afgelegd op vlak van werkplekleren en draagt dan ook graag bij aan de ontwikkeling van een geïntegreerd duaal stelsel van leren en werken dat gelijkwaardig is aan alle andere vormen van secundair onderwijs.”

quote icoon

Het GO! is alvast voorstander van het systeem waarin zogeheten arbeidsrijpe jongeren op een baan in een bedrijf worden voorbereid. De combinatie van werken en leren werkt motiverend en biedt variatie aan leerlingen die daar nood aan hebben in hun opleiding.

In de commissie onderwijs worden vandaag de onderwijsactoren gehoord over de conceptnota duaal leren die vorige maand door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Het GO! is alvast voorstander van het systeem waarin zogeheten arbeidsrijpe jongeren op een baan in een bedrijf worden voorbereid. De combinatie van werken en leren werkt motiverend en biedt variatie aan leerlingen die daar nood aan hebben in hun opleiding.

“Een brede, algemene vorming blijft uiteraard in dit systeem een belangrijke component,” zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! “Dit gecombineerd met de ruime ervaring die jongeren zullen opdoen in het bedrijfsleven zorgt voor een sterk traject: zij komen goed voorbereid op de arbeidsmarkt terecht en behalen kwalificaties die hen de mogelijkheid bieden tot levenslang leren.”

Het GO! pleit voor deelcertificaten in alle onderwijsniveaus en -vormen, dus ook in het duaal leren dat wordt uitgebouwd als een volwaardige leerweg die moet leiden tot een onderwijskwalificatie. “Maar als dat niet gehaald wordt moet het uitreiken van een erkende beroepskwalificatie of een deelcertificaat mogelijk zijn,” zegt Verdyck. “Dat is nodig in het kader van levenslang leren en zal ervoor zorgen dat leerlingen een positief gevoel overhouden aan het onderwijs.”

Voor het GO! hoeft het stelsel zich niet te beperken tot de derde graad. Ook voor 15-jarige arbeidsrijpe leerlingen en binnen het volwassenenonderwijs moet er immers ruimte zijn voor een duaal stelsel van leren en werken. Deze nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven zal meer jonge mensen kansen bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het GO! vraagt dan ook om alle wettelijke obstakels weg te werken en een eenduidig statuut te voorzien dat duaal leren mogelijk maakt.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

Onderwijs en arbeidsmarkt

1 cursist - garage - onderzoeken - secundair volwassenenonderwijs - innovatief - horizontaal - SH.jpg
  • We realiseren werkplekleren binnen het volledige arbeidsmarktgericht onderwijs;

  • Bij grote investeringen in technische infrastructuur en uitrusting streven we naar één of meer regionale ankerpunten per scholengroep;

  • We bouwen een onderwijsloopbaanbegeleiding voor leerlingen uit met een positieve benadering van arbeidsmarktgerichte opleidingen;

  • Leraren werken in regionale netwerken samen met bedrijven en sectoren om tools en didactisch materiaal uit te werken en expertise te delen;

Lees meer over Onderwijs en arbeidsmarkt