donderdag 17 maart 2022

GO! pleit voor meer evenwicht in verdeling schoolvakanties

Een andere, meer gelijkmatige spreiding van de schoolvakanties over het schooljaar. Dat is waar het GO! voor pleit na een bevraging van ouders, leerkrachten en directies en het afwegen van de pro’s en contra’s.

Meer Evenwicht Rh


In de Franstalige Gemeenschap heeft de onderwijscommissie het voorstel goedgekeurd om de zomervakantie in te korten met twee weken en de krokusvakantie en herfstvakantie te verlengen. Ook in Vlaanderen gaan er steeds meer stemmen op voor een andere, betere spreiding van de schoolvakanties. Een van die stemmen is de onze, die van het GO!. Vorig jaar al heeft de Raad van het GO! na een bevraging van ouders, leerkrachten en directies de argumenten afgewogen en besloten dat een gelijkmatige spreiding van de schoolvakanties over het schooljaar ook voor Vlaanderen het ideale scenario is.

De conclusie is dezelfde als die in het Franstalig landsgedeelte: kort de zomervakantie twee weken in en verleng de herfstvakantie en krokusvakantie elk met een week. Daar zijn een aantal goede redenen voor. Een eerste is leerverlies. Wetenschappers zijn het al jaren eens over het nut van een kortere zomervakantie. Een vakantie van negen weken is te lang voor veel kinderen, die zo een deel van de leerstof kwijtraken. Zomerscholen bieden daarop onvoldoende antwoord omdat de slaagkansen van een leerling niet mogen afhangen van het vrijwillige deelnemen aan een zomerschool. Daarnaast zijn er organisatorische bezwaren.

Een tweede reden voor de herverdeling van de schoolvakanties is dat pedagogen het erover eens zijn dat vakanties van één week, met name de herfst- en krokusvakantie, te kort zijn om voldoende op adem te komen. Door die vakanties uit te breiden en beter te verdelen over het jaar, bestaat een schooljaar uit gelijke blokken lestijd en vier vakanties van twee weken. Dit komt het welzijn van de leerlingen en leerkrachten ten goede en zorgt daarenboven voor een beter evenwicht in de leerstof en evaluatie. Een bijkomend praktisch argument is dat we een complexe situatie in Brussel en de Brusselse rand vermijden door voor hetzelfde scenario als de Franstalige Gemeenschap te kiezen. Met twee verschillende scenario’s zouden we het gezinnen met kinderen in zowel het Nederlandstalige als het Franstalige onderwijs bijzonder moeilijk maken. 

Een zomervakantie van zeven weken blijft een lange periode waarin gezinnen kunnen samenzijn. Daarnaast komt er meer ruimte voor gezinsleren in de langere herfstvakantie en krokusvakantie. We moeten ervoor opletten dat we geen droombeeld van de lange zomervakantie schetsen. In veel gezinnen werken de ouders een groot deel van de zomervakantie door. Dat toont de jaarlijkse stormloop op zomerkampjes aan. En laten we ook niet vergeten dat heel wat kinderen die in kwetsbare situaties leven in die lange zomervakantie helemaal niet aan gezinsleren of andere pedagogisch zinvolle activiteiten toekomen. Wetenschappelijk onderzoek toont bovendien aan dat het effect van een schoolloze periode gemiddeld genomen sterker is bij kwetsbare kinderen. De school is een ankerpunt in de samenleving, voor deze kinderen is de school dikwijls het enige ankerpunt. Het GO! wil boven alles de beste onderwijskansen bieden aan élke leerling. Ook daarom pleiten wij voor een betere spreiding van de schoolvakanties. 

 

 

.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

Strategisch Plan GO! 2030

Poolstervisie
  • Met het strategisch plan GO! 2030 speelt het GO! in op de veranderende noden en uitdagingen.

  • Centraal in de ‘futureproof’ visie van het GO! staat ‘gepersonaliseerd samen leren’.

  • We evalueren met ons net naar een professionele leergemeenschap die via gepersonaliseerd onderwijs elk kind doet excelleren.

Lees meer over Strategisch Plan GO! 2030