dinsdag 05 oktober 2021

GO! rondt de kaap van 220.000 leerlingen

Het GO! blijft groeien. Uit de jaarlijkse telling door het Agentschap voor Onderwijsdiensten in het leerplichtonderwijs blijkt dat het GO! dit schooljaar 3.784 leerlingen meer telt dan vorig jaar, een toename met 1,74 procent. 220.734 leerlingen kozen voor een GO! school. Die groei wordt afgeremd door plaatstekort: dit jaar telt het GO! maar liefst 7.990 weigeringen.

Go Rondt Kaap Van 220000 Leerlingen Rh

220.734 leerlingen kiezen voor het GO!

Een deel van die groei is te verklaren door overnames. Het voorbije jaar kozen enkele lokalen besturen ervoor hun scholen over te hevelen naar het GO!. Deze scholen tellen nu 1.678 leerlingen. Maar ook zonder overnames groeit het GO! sterker dan het geboortecijfer (0,97 % versus 0,32 %). Het marktaandeel van het GO! bedraagt nu 18,60 %.

“Een groter marktaandeel is geen doel op zich”, zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Maar het geeft ons meer slagkracht om te kunnen werken aan de onderwijskwaliteit. Dat we groeien, sterkt ons in de overtuiging dat ons pedagogisch project aanslaat. Door te blijven inzetten op toekomstgericht, kwaliteitsvol onderwijs hoop ik dat we die groeicurve nog verder doorzetten.”

Tabel 1

Ook het aantal weigeringen neemt toe: 7.990 leerlingen vonden geen plaats in het GO!

Keerzijde van de medaille is dat ook het aantal leerlingen dat geen plaats vindt in het GO!, toeneemt. Dit jaar moest het GO! ruim 7.990 leerlingen weigeren wegens plaatstekort. Vorig jaar waren dat er meer dan 6.500, en de jaren voordien schommelde dit telkens rond de 5.000 leerlingen. Het grootste aantal weigeringen zit in het basisonderwijs, maar in het secundair onderwijs zijn er ook reeds veel weigeringen. Op basis van de demografische evolutie is te verwachten dat dit de komende jaren in het secundair onderwijs verder zal toenemen.

“De grondwet voorziet dat ouders moeten kunnen kiezen voor neutraal onderwijs. Dat is een opdracht voor de Vlaamse Gemeenschap die gedelegeerd werd aan het GO!”, duidt Koen Pelleriaux. “Maar het aantal weigeringen geeft aan dat we er niet in slagen om deze opdracht behoorlijk in te vullen.  We zouden niet alleen middelen moeten krijgen voor onze huidige leerlingenaantallen, maar ook om aan de toenemende vraag te kunnen beantwoorden.”

Het secundair onderwijs

Het GO! ziet het aantal leerlingen in het ASO licht dalen ondanks een toename in het marktaandeel. Het TSO, KSO en BSO zitten in de lift. In OKAN (Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) neemt het aantal leerlingen sterk toe.

HBO verwijst naar de HBO5-Verpleegkunde. Het aantal cursisten in deze opleiding valt na een opvallende toename vorig schooljaar gedeeltelijk terug.

Tabel 2

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!