woensdag 05 oktober 2022

GO! scholen trekken meer leerlingen aan

Uit de jaarlijkse spoedtelling door het Agentschap voor Onderwijsdiensten in het leerplichtonderwijs blijkt dat het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dit schooljaar groeit met 4.025 leerlingen ten opzichte van vorig jaar (+1,82%). 225.257 leerlingen kiezen dit schooljaar voor een GO! school, een kwart meer dan tien jaar geleden. Maar niet elke leerling die dat wil, kan bij het GO! terecht: GO! scholen moesten 6.380 leerlingen weigeren wegens capaciteitstekort. 

225.257 leerlingen kiezen voor het GO! 

Opnieuw is de toename van de leerlingenaantallen bij het GO! groter dan wat toegeschreven kan worden aan de geboortecijfers. Het onderwijsnet blijft dus aantrekkingskracht uitoefenen op leerlingen en hun ouders. Het marktaandeel van het GO! stijgt zo verder van 18,64 naar 18,82 procent. “Het GO! groeit dankzij het harde werk en de goede zorgen van onze schoolteams”, analyseert Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!. "Zij gaan voor de beste onderwijskansen voor elke leerling en dat loont.”

Leerlingencijfers September 2022 Alle Niveaus

Weigeringen 

Dit jaar vond het GO! geen plaats voor ruim 6.380 leerlingen. Koen Pelleriaux: “Het doet mij veel plezier dat het GO! groeit maar dat gaat gepaard met groeipijnen. Heel wat directeurs geven aan dat hun infrastructuur te klein is, ze werken hard aan een kwaliteitsvol pedagogisch project maar botsen dan op de grenzen van hun groei. Dat is jammer.” 

OKAN (onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers) 

De voorbije schooljaren is het aantal leerlingen in het OKAN-onderwijs gestaag toegenomen, met een extra groeispurt onder invloed van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. We zien het aantal OKAN-leerlingen dit jaar met ruim 45 procent stijgen ten opzichte van vorig schooljaar.  

Duaal leren 

Het aantal leerlingen dat kiest voor duaal leren groeit met 50 procent in vergelijking met vorig schooljaar. Dit is te verklaren door de geleidelijke omzetting van het aanbod ‘leren en werken’ naar duaal leren. Van de 1.115 duale leerlingen bij het GO! zitten er 69 in scholen voor buitengewoon secundair onderwijs, 599 in centra voor deeltijds onderwijs en 447 in scholen voor gewoon secundair onderwijs. 

STEM

Hoewel in Vlaanderen een daling merkbaar is, kennen de STEM-studierichtingen bij het GO! nog een lichte stijging.

Leerlingencijfers September 2022 Voor OKAN Duaal Leren En STEM

.

Persverantwoordelijke

David En Nathalie 00

Nathalie Jennes & David Janssens

02 790 95 35

persdienst@g-o.be

'Samen leren samenleven' - ons PPGO!

Idara_groot.jpg
  • Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

  • Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

  • De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

Lees meer over 'Samen leren samenleven' - ons PPGO!